"parliamentary seat" — Słownik kolokacji angielskich

parliamentary seat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mandat poselski
  1. parliamentary przymiotnik + seat rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Her husband John, who had held his parliamentary seat until 1964, died two months later.

powered by  eTutor logo