"wolna przestrzeń" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wolna przestrzeń" po polsku

wolna przestrzeń

rzeczownik
 1. space *****
  • wolne miejsce, wolna przestrzeń (np. na biurku) [UNCOUNTABLE]
   I just haven't got the space for that. (Po prostu nie mam na to miejsca.)
   There is a lot of space in my apartment. (W moim mieszkaniu jest wiele wolnej przestrzeni.)
   She doesn't know how to make use of the space in her flat. (Ona nie wie, jak wykorzystać wolną przestrzeń w swoim mieszkaniu.)
  • wolna przestrzeń (niezabudowana) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   There is still a lot of space in this town. (W tym mieście wciąż jest dużo wolnej przestrzeni.)
   What will you do with this space? (Co zrobisz z tą przestrzenią?)
   I have a lot of space in my garden, we can build a garage there. (Mam dużo wolnej przestrzeni w ogrodzie, możemy wybudować tam garaż.)
 2. elbowroom

Powiązane zwroty — "wolna przestrzeń"

rzeczownik

"wolna przestrzeń" — Słownik kolokacji angielskich

vacant space kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolna przestrzeń
 1. vacant przymiotnik + space rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  I stood there by the vacant space at the curb where it had been.

  Podobne kolokacje:
free space kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolna przestrzeń
 1. free czasownik + space rzeczownik
  Luźna kolokacja

  This would free space in Washington for monuments to 20th-century Americans.

  Podobne kolokacje:
clear space kolokacja
Popularniejsza odmiana: clear a space
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolna przestrzeń
 1. clear czasownik + space rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Give us a moment to clear a space for you and then pick your own time.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo