Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"posada" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "posada" po polsku

posada

rzeczownik
 1. position ***** , post oficjalnie ****
  • stanowisko, posada [policzalny]
   a job
   Remember, you can lose your post as fast as you have gained it. (Pamiętaj, że możesz stracić swoją posadę tak szybko, jak ją zyskałeś.)
   I was offered a new position at the job. (Zaoferowano mi nowe stanowisko w pracy.)
   He seems much too young to hold such a post. (On zdaje się zbyt młody, aby zajmować takie stanowisko.)
   I'd like to offer you a post in the government. (Chciałbym zaproponować ci posadę w rządzie.)
 2. stint *
  • posada, praca (czas spędzony na danej czynności), epizod
   She enjoyed her stint as a secretary. (Ona lubiła swoją posadę jako sekretarka.)
 3. appointment **
 4. situation *****
  • posada, praca przestarzale [policzalny]
   This situation is perfect for me. (Ta posada jest dla mnie idealna.)
   I am looking for a situation. (Poszukuję pracy.)
 5. open seat

Powiązane zwroty — "posada"

przymiotnik
prestiżowy (np. posada) = glamorous
wakujący (stanowisko pracy, posada) = vacant +1 znaczenie
rzeczownik

"posada" — Słownik kolokacji angielskich

open seat kolokacja
 1. open przymiotnik + seat rzeczownik = wolne miejsce, posada, stołek, stanowisko
  Bardzo silna kolokacja

  The open seats present another happy picture for the Republicans.

  Podobne kolokacje:

"posada" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "posada" po angielsku

posada

rzeczownik
 1. zajazd w hiszpańskojęzycznych krajach (w języku hiszpańskim)