ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prestiżowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prestiżowy" po polsku

prestiżowy

przymiotnik
 1. prestigious *
  • prestiżowy, renomowany, znakomity
   well-known and with an excellent reputation
   Being a lawyer is very prestigious. (Bycie prawnikiem jest bardzo prestiżowe.)
   She goes to a prestigious school. (Ona chodzi do renomowanej szkoły.)
   link synonim: prestigeful
 2. glamorous *
 3. prestige *  
  Parliament must indeed step up against any kind of inappropriate spending and spending in the nature of prestige investments. (Parlament musi w istocie rzeczy przeciwstawić się jakimkolwiek niewłaściwym wydatkom lub prestiżowym inwestycjom.)
 4. high-street
 1. prestigeful

Powiązane zwroty — "prestiżowy"

rzeczownik
prestiż = status +5 znaczeń
Pentawards (prestiżowy konkurs w dziedzinie projektowania opakowań) = Pentawards

powered by  eTutor logo