TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"opracowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "opracowanie" po polsku

opracowanie

rzeczownik
 1. study *****
  • badanie, opracowanie, studium [policzalny]
   Studies show that adults need a minimum of six hours sleep. (Badania pokazują, że dorośli potrzebują minimum sześć godzin snu.)
   His recent study of literature is very interesting and innovative. (Jego ostatnie badanie literatury jest bardzo ciekawe i innowacyjne.)
 2. coverage ***
 3. development *****   [niepoliczalny]
  The scientists are working on the development of new drugs. (Naukowcy pracują nad opracowaniem nowych leków.)
 4. compilation
 5. elaboration   termin techniczny
czasownik
 1. develop ***** , także: develope dawne użycie
  • opracowywać, rozwijać, wypracowywać (np. pomysł, teorię, produkt) [przechodni]
   The inventor developed a unique method of making ice cream. (Wynalazca rozwinął unikalną metodę robienia lodów.)
   Scientists have developed a new drug for this disease. (Naukowcy opracowali nowy lek na tę chorobę.)
   He has developed his own style of writing. (On wypracował swój własny styl pisania.)
   I will develop this idea in the body of my thesis. (Rozwinę ten koncept w części głównej mojej pracy.)
   Could you develop your idea? (Czy mógłbyś rozwinąć swój pomysł?)
   I think I like your idea. I want to know more - develop it. (Wydaje mi się, że podoba mi się twój pomysł. Chcę wiedzieć więcej - rozwiń go.)
 2. compile *
 3. edit **
 4. excogitate
 5. preedit
czasownik
 1. devise **
  • opracować, wymyślić [przechodni]
   They have devised a cure for this illness. (Oni opracowali lekarstwo na tę chorobę.)
   It may be the most important piece of machinery ever devised. (To może być najważniejsza maszyna wymyślona kiedykolwiek.)
   The burglars devised a scheme for entering the bank at night. (Włamywacze obmyślili plan wejścia w nocy do banku.)
 2. elaborate **
czasownik
 1. formulate something *
obrazek do "work something out" po polsku
phrasal verb
 1. work something out * , work out something ***

Powiązane zwroty — "opracowanie"

rzeczownik
czasownik
inne
phrasal verb