"wypracować sobie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypracować sobie" po polsku

wypracować sobie

czasownik
 1. earn ***
  • zasłużyć, zasługiwać, wypracować sobie (coś) [TRANSITIVE]
   It's not easy to earn his respect. (Nie jest łatwo zasłużyć na jego szacunek.)
   I think I earned this present. (Myślę, że zasługuję na ten prezent.)
   You've earned my trust. (Wypracowałeś sobie moje zaufanie.)
   You earned this promotion, congratulations. (Wypracowałeś sobie ten awans, gratulacje.)
czasownik
 1. develop ***** , także: develope old use
  • opracowywać, rozwijać, wypracowywać (np. pomysł, teorię, produkt) [TRANSITIVE]
   The inventor developed a unique method of making ice cream. (Wynalazca rozwinął unikalną metodę robienia lodów.)
   Scientists have developed a new drug for this disease. (Naukowcy opracowali nowy lek na tę chorobę.)
   He has developed his own style of writing. (On wypracował swój własny styl pisania.)
   I will develop this idea in the body of my thesis. (Rozwinę ten koncept w części głównej mojej pracy.)
   Could you develop your idea? (Czy mógłbyś rozwinąć swój pomysł?)
   I think I like your idea. I want to know more - develop it. (Wydaje mi się, że podoba mi się twój pomysł. Chcę wiedzieć więcej - rozwiń go.)

Powiązane zwroty — "wypracować sobie"

rzeczownik
praca = job +10 znaczeń
pracownik = worker +6 znaczeń
pracownia = studio +3 znaczenia
czasownik
inne
phrasal verb

powered by  eTutor logo