Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"współpracować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "współpracować" po polsku

współpracować

czasownik
 1. deal *****
  • współpracować, prowadzić interesy (głównie pomiędzy firmami) [nieprzechodni]
   Our company deals with international business agents. (Nasza firma współpracuje z międzynarodowymi przedstawicielami biznesowymi.)
   The company we used to deal with has failed. (Firma, z którą kiedyś współpracowaliśmy, ogłosiła upadłość.)
 2. cooperate ** , co-operate BrE
  • współdziałać, współpracować (razem nad czymś pracować) [nieprzechodni]
   We cooperated on this project. (Współpracowaliśmy nad tym projektem.)
  • współpracować, kooperować (np. z policją) [nieprzechodni]
   The police asked the witness to cooperate. (Policja poprosiła świadka by współpracował.)
 3. collaborate *  
  John and Tom collaborate on their new project. (John i Tom współpracują nad swoim nowym projektem.)
  Would you like to collaborate with us on this concert? (Chciałbyś współpracować z nami nad tym koncertem?)
 4. join hands   termin literacki
 5. liaise
 6. collab potocznie  
phrasal verb
 1. pull together  
  We have to pull together to get it done. (Musimy ze sobą współpracować, żeby to zrobić.)
  When we pull together, we can do anything. (Gdy współpracujemy, możemy zrobić wszystko.)
 2. team up
 3. rub along
rzeczownik
 1. coact

"współpracować" — Słownik kolokacji angielskich

pull together kolokacja
 1. pull czasownik + together przysłówek = współpracować
  Bardzo silna kolokacja

  "But everybody pulled together and we did some great things."

rub along kolokacja
 1. rub czasownik + along przyimek = współpracować, współżyć
  Silna kolokacja

  Just happens to rub his top fin along it once in a while.

  Podobne kolokacje: