"współpracowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "współpracowanie" po polsku

współpracowanie

rzeczownik
 1. collaborating  
 2. coacting
 3. cooperating
 4. liaising
czasownik
 1. deal *****
  • współpracować, prowadzić interesy (głównie pomiędzy firmami) [nieprzechodni]
   Our company deals with international business agents. (Nasza firma współpracuje z międzynarodowymi przedstawicielami biznesowymi.)
   The company we used to deal with has failed. (Firma, z którą kiedyś współpracowaliśmy, ogłosiła upadłość.)
 2. cooperate ** , co-operate BrE
 3. collaborate *  
  John and Tom collaborate on their new project. (John i Tom współpracują nad swoim nowym projektem.)
  Would you like to collaborate with us on this concert? (Chciałbyś współpracować z nami nad tym koncertem?)
 4. join hands   termin literacki
 5. liaise
 6. collab potocznie  
phrasal verb
 1. pull together  
  We have to pull together to get it done. (Musimy ze sobą współpracować, żeby to zrobić.)
  When we pull together, we can do anything. (Gdy współpracujemy, możemy zrobić wszystko.)
 2. team up
 3. rub along
rzeczownik
 1. coact