"współpracownik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "współpracownik" po polsku

współpracownik

The Shriver Report – Life Ed: 7 Ways to Support a Breastfeeding Co ...
rzeczownik
 1. associate , **
  • współpracownik, kolega (w pracy) [policzalny]
   From then on she had her own staff and associates. (Od tamtego czasu ona ma swoją własną kadrę i współpracowników.)
   Did you meet my associate, Peter? (Czy poznałeś mojego kolegę, Petera?)
 2. co-worker * , coworker   [policzalny]
  What is happening between you and your co-worker? (Co się dzieje między tobą a twoim współpracownikiem?)
  She's friends with a co-worker of mine. (Ona jest przyjaciółką jednego z moich współpracowników.)
 3. collaborator *  
  Here with us in the audience is my dear friend and collaborator. (Wśród publiczności jest dziś mój drogi kolega i współpracownik.)
  You have always been an honest collaborator. (Zawsze był pan uczciwym współpracownikiem.)
 4. contributor **
  • współpracownik, współautor (np. w gazecie) [policzalny]
   We would like to thank our contributors, who provided valuable information for the article. (Chcielibyśmy podziękować naszym współautorom, którzy wzbogacili artykuł o cenne informacje.)
 5. fellow , ***
 6. cooperator  
 7. fellow employee  

Powiązane zwroty — "współpracownik"

rzeczownik
czasownik
współpracować = deal +5 znaczeń
phrasal verb
Zobacz także: współpracowanie

"współpracownik" — Słownik kolokacji angielskich

fellow employee kolokacja
 1. fellow przymiotnik + employee rzeczownik = współpracownik
  Silna kolokacja

  It's not like working at a store where you can be with fellow employees.