"towarzysz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "towarzysz" po polsku

towarzysz

rzeczownik
 1. companion **
  • towarzysz, osoba towarzysząca [COUNTABLE]
   If only I had had a companion, it would have been different. (Gdybym tylko miał towarzysza, byłoby inaczej.)
   Nine companions set out on a dangerous expedition to the Himalayas. (Dziewięciu towarzyszy wyruszyło na niebezpieczną wyprawę w Himalaje.)
 2. attendant *
 3. comrade *
  • kolega, towarzysz formal
   A comrade of hers was tortured and gave away her name. (Jej towarzysz był torturowany i zdradził jej imię.)
   Our comrade asked if you think that we're going to win. (Nasz towarzysz pyta czy uważasz, że jesteśmy w stanie wygrać.)
 4. playmate
  • kolega, towarzysz (zabaw dziecięcych)
 5. fellow , ***
 6. helpmate literary , helpmeet
 7. comate
 8. tovarich , także: tovarish
 9. compeer formal
 10. consociate   formal
 11. pursuivant  
 12. fere
 13. yokefellow , także: yokemate
 14. copemate old-fashioned , także: copesmate
 15. socius
czasownik
 1. accompany ***
  • towarzyszyć (komuś), odprowadzać (kogoś) [TRANSITIVE]
   He accompanied me during my journey to Japan. (On towarzyszył mi podczas mojej podróży do Japonii.)
   Can I accompany you to the airport? (Czy mogę odprowadzić cię na lotnisko?)
   They didn't know that you were accompanying me. (Oni nie wiedzieli, że ty mi towarzyszyłeś.)
   She went to the party accompanied by her ex-boyfriend. (Ona poszła na imprezę w towarzystwie swojego byłego chłopaka.)
  • towarzyszyć (czemuś), wydarzyć się w tym samym czasie [TRANSITIVE]
   Their divorce accompanied my wedding. (Ich rozwód wydarzył się w tym samym czasie, co mój ślub.)
   It's sad that her death accompanied your birth. (To smutne, że jej śmierć wydarzyła się w tym samym czasie, co twoje narodziny.)
 2. assist ***
  • asystować, pomagać (komuś), wspierać (kogoś w czymś), być obecnym (gdzieś), towarzyszyć (komuś) formal [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The company's manager assisted me at the meeting. (Menedżer firmy był obecny podczas spotkania.)
   I want you to assist me at the hospital during my surgery. (Chcę, żebyś towarzyszył mi w szpitalu podczas mojej operacji.)
   The team will assist the company with the development of the product. (Zespół będzie wspierał firmę w rozwijaniu produktu.)
 3. attend ****
  • towarzyszyć (dziać się w tym samym momencie, co inne wydarzenia) formal [TRANSITIVE]
   My wedding attended the birth of my sister's baby. (Moje wesele towarzyszyło narodzinom dziecka mojej siostry.)
 4. escort , **
 5. esquire ,
 6. company ***** , co. (skrót) ***   old use
  Would you like to company me? (Chciałbyś mi towarzyszyć?)
 7. consort ,  
 8. bring *****
phrasal verb
 1. come along *
 1. keep company , bear company  

powered by  eTutor logo