Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"have company" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "have company" po angielsku

company ***** , co. (skrót) ***

rzeczownik
 1. firma [COUNTABLE]
  His company treats its employees well. (Jego firma dobrze traktuje swoich pracowników.)
  The company's chief executive was stealing shareholders' money. (Dyrektor naczelny firmy kradł pieniądze udziałowców.)
  link synonim: firm
 2. towarzystwo (towarzyszące nam osoby) [UNCOUNTABLE]
  You can't swear in the company of our mother. (Nie możesz przeklinać w towarzystwie naszej matki.)
  My son fell into bad company. (Mój syn wpadł w złe towarzystwo.)
 3. goście [UNCOUNTABLE]
  We're expecting company in 10 minutes. (Oczekujemy gości za 10 minut.)
  "Why are you looking at the door?" "I'll have company." ("Dlaczego spoglądasz na drzwi?" "Będę miała gości.")
 4. znajomi [UNCOUNTABLE]
 5. trupa [COUNTABLE]
  We're a touring theatre company. (Jesteśmy wędrowną trupą teatralną.)
  Our company is performing at the theatre today. (Nasza trupa występuje dziś w teatrze.)
 6. kompania (w wojsku) [COUNTABLE]
  The company was marching together. (Kompania maszerowała razem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. firmowy
czasownik
 1. kojarzyć old use
  I'm sorry, I don't company you. (Przepraszam, nie kojarzę cię.)
 2. towarzyszyć old use
  Would you like to company me? (Chciałbyś mi towarzyszyć?)
rzeczownik
 1. firma informatyczna

powered by  eTutor logo