TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"towarzystwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "towarzystwo" po polsku

towarzystwo

rzeczownik
 1. association **** , assoc. (skrót) , assn. (skrót) , assoc (skrót) BrE , assn (skrót) BrE
  • stowarzyszenie, towarzystwo, zrzeszenie [policzalny]
   Do you belong to any trade associations? (Czy należysz do jakichś stowarzyszeń handlowych?)
   Our association is expanding its scope. (Nasze stowarzyszenie rozszerza swój zasięg.)
   The association's goals were agreed on. (Cele stowarzyszenia zostały ustalone.)
 2. company ***** , co. (skrót) ***
  • towarzystwo (towarzyszące nam osoby) [niepoliczalny]
   You can't swear in the company of our mother. (Nie możesz przeklinać w towarzystwie naszej matki.)
   My son fell into bad company. (Mój syn wpadł w złe towarzystwo.)
 3. society *****
  • towarzystwo, organizacja, stowarzyszenie [policzalny lub niepoliczalny]
   The society of national history is organizing a banquet. (Towarzystwo historii narodowej organizuje bankiet.)
   My friend belongs to a literature society. (Mój przyjaciel należy do towarzystwa literackiego.)
  • towarzystwo, socjeta [policzalny lub niepoliczalny]
   I'm afraid you won't like my society. (Obawiam się, że nie polubisz mojego towarzystwa.)
   This society consists of snobs. (To towarzystwo składa się ze snobów.)
  • towarzystwo, bliskość oficjalnie
   I need society for the evening, are you free? (Potrzebuję towarzystwa na wieczór, jesteś wolna?)
   He was a cold man and he never wanted society. (On był zimnym mężczyzną i nigdy nie chciał bliskości.)
 4. band ****
  • towarzystwo (grupa osób o podobnych poglądach) [policzalny]
   A band is a group of people of similar beliefs. (Towarzystwo to grupa osób o podobnych przekonaniach.)
   I think your band is not right for you. (Myślę, że twoje towarzystwo nie jest dla ciebie odpowiednie.)
 5. fellowship *
 6. companionship   [niepoliczalny]
 7. social scene
 8. interassociation
 9. gesellschaft

Powiązane zwroty — "towarzystwo"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
dopasować się (np. w tłum, w towarzystwo) = blend in
inne
przymiotnik
idiom

"towarzystwo" — Słownik kolokacji angielskich

social scene kolokacja
 1. social przymiotnik + scene rzeczownik = towarzystwo, kręgi towarzyskie
  Bardzo silna kolokacja

  Several wealthy families began to dominate the town's social scene.