BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"zrzeszenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zrzeszenie" po polsku

zrzeszenie

rzeczownik
 1. association **** , assoc. (skrót) , assn. (skrót) , assoc (skrót) British English , assn (skrót) British English
  • stowarzyszenie, towarzystwo, zrzeszenie [COUNTABLE]
   Do you belong to any trade associations? (Czy należysz do jakichś stowarzyszeń handlowych?)
   Our association is expanding its scope. (Nasze stowarzyszenie rozszerza swój zasięg.)
   The association's goals were agreed on. (Cele stowarzyszenia zostały ustalone.)
 2. incorporation
  • przyłączenie, włączenie, wcielenie, zrzeszenie, zjednoczenie, inkorporacja
   Ukraine has applied for an incorporation into the European Union. (Ukraina złożyła wniosek o wcielenie do Unii Europejskiej.)
   The incorporation of the nine new Member States was possible only under exceptional conditions. (Włączenie dziewięciu nowych państw członkowskich było możliwe tylko na wyjątkowych warunkach.)
 3. interassociation
 4. preincorporation
 5. commonalty
czasownik
 1. twin ***
  • ustanawiać relacje (między miastami), zrzeszać (miasta) British English
   The town is twinned with 4 others, all in Italy. (To miasto jest połączone z czterema innymi włoskimi miastami.)
   The two cities symbolically twinned in the city hall. (Dwa miasta symbolicznie się zrzeszyły w ratuszu.)
 2. consociate
czasownik
 1. affiliate * , filiate  
  We tried to be objective and not to affiliate ourselves with an opinion. (Staraliśmy się być obiektywni i nie przyłączać się do żadnego stanowiska.)
czasownik
 1. organize American English *** , organise British English
  • zrzeszać się (w związku zawodowym) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   We have to organize and fight for our rights. (Musimy się zrzeszyć i walczyć o nasze prawa.)
   If we don't organize, we will lose. (Jeżeli się nie zrzeszymy, przegramy.)
 2. close ranks

powered by  eTutor logo