"stowarzyszenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stowarzyszenie" po polsku

stowarzyszenie

rzeczownik
 1. association **** , assoc. (skrót) , assn. (skrót) , assoc (skrót) British English , assn (skrót) British English
  • stowarzyszenie, towarzystwo, zrzeszenie [COUNTABLE]
   Do you belong to any trade associations? (Czy należysz do jakichś stowarzyszeń handlowych?)
   Our association is expanding its scope. (Nasze stowarzyszenie rozszerza swój zasięg.)
   The association's goals were agreed on. (Cele stowarzyszenia zostały ustalone.)
 2. club ****
  • klub, związek, stowarzyszenie, stronnictwo, koło (organizacja) [COUNTABLE]
   We both belong to the student's club. (Oboje należymy do stowarzyszenia studentów.)
   He became a new member of a golf club. (On został nowym członkiem klubu golfowego.)
 3. society *****
  • towarzystwo, organizacja, stowarzyszenie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The society of national history is organizing a banquet. (Towarzystwo historii narodowej organizuje bankiet.)
   My friend belongs to a literature society. (Mój przyjaciel należy do towarzystwa literackiego.)
 4. guild *  
  I tried to get in touch through the Dental Guild. (Probowałem się z tobą skontaktować przez stowarzyszenie dentystów.)
 5. brotherhood
  • bractwo, związek zawodowy, stowarzyszenie, sprzysiężenie (rodzaj organizacji, także profesjonalnej)
   He was a carpenter and a respected member of the brotherhood. (On był stolarzem i szanowanym członkiem związku zawodowego.)
 6. voluntary association  

Powiązane zwroty — "stowarzyszenie"

czasownik
tworzyć (np. stowarzyszenie) = institute
towarzyszyć = accompany +6 znaczeń
opuszczać (np. stowarzyszenie) = depart formal
rzeczownik
phrasal verb
inne
przymiotnik

"stowarzyszenie" — Słownik kolokacji angielskich

 1. voluntary przymiotnik + association rzeczownik = stowarzyszenie
  Bardzo silna kolokacja

  "It was never a voluntary association, you know," she said.

powered by  eTutor logo