"towarzyszyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "towarzyszyć" po polsku

towarzyszyć

obrazek do "assist" po polsku
czasownik
 1. accompany ***
  • towarzyszyć (komuś), odprowadzać (kogoś) [przechodni]
   He accompanied me during my journey to Japan. (On towarzyszył mi podczas mojej podróży do Japonii.)
   Can I accompany you to the airport? (Czy mogę odprowadzić cię na lotnisko?)
   They didn't know that you were accompanying me. (Oni nie wiedzieli, że ty mi towarzyszyłeś.)
   She went to the party accompanied by her ex-boyfriend. (Ona poszła na imprezę w towarzystwie swojego byłego chłopaka.)
  • towarzyszyć (czemuś), wydarzyć się w tym samym czasie [przechodni]
   Their divorce accompanied my wedding. (Ich rozwód wydarzył się w tym samym czasie, co mój ślub.)
   It's sad that her death accompanied your birth. (To smutne, że jej śmierć wydarzyła się w tym samym czasie, co twoje narodziny.)
 2. assist ***
  • asystować, pomagać (komuś), wspierać (kogoś w czymś), być obecnym (gdzieś), towarzyszyć (komuś) oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
   The company's manager assisted me at the meeting. (Menedżer firmy towarzyszył mi na spotkaniu.)
   I want you to assist me at the hospital during my surgery. (Chcę, żebyś towarzyszył mi w szpitalu podczas mojej operacji.)
   The team will assist the company with the development of the product. (Zespół będzie wspierał firmę w rozwijaniu produktu.)
 3. attend ****
  • towarzyszyć (dziać się w tym samym momencie, co inne wydarzenia) oficjalnie [przechodni]
   My wedding attended the birth of my sister's baby. (Moje wesele towarzyszyło narodzinom dziecka mojej siostry.)
 4. escort , **
  • towarzyszyć, odprowadzić, odprowadzać
   I permitted him to escort me home one night. (Pozwoliłam mu odprowadzić się do domu pewnej nocy.)
 5. esquire ,
 6. company ***** , co. (skrót) ***   dawne użycie
  Would you like to company me? (Chciałbyś mi towarzyszyć?)
 7. bring *****
phrasal verb
 1. come along *
 1. keep company , bear company  

Powiązane zwroty — "towarzyszyć"

rzeczownik
towarzystwo = company , co. (skrót) +7 znaczeń
stowarzyszenie = association , assoc. (skrót) , assn. (skrót) , assoc (skrót) BrE , assn (skrót) BrE +4 znaczenia
towarzysz = companion +13 znaczeń
towarzyszenie = accompaniment +3 znaczenia
przymiotnik
towarzyski = social +12 znaczeń
przysłówek
towarzysko = socially +3 znaczenia
czasownik
inne

"towarzyszyć" — Słownik kolokacji angielskich

keep company kolokacja
 1. keep czasownik + company rzeczownik = towarzyszyć
  Bardzo silna kolokacja

  I see a son who has kept me fine company on the road.

powered by  eTutor logo