ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"odprowadzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odprowadzać" po polsku

odprowadzać

czasownik
 1. accompany ***
  • towarzyszyć (komuś), odprowadzać (kogoś) [przechodni]
   He accompanied me during my journey to Japan. (On towarzyszył mi podczas mojej podróży do Japonii.)
   Can I accompany you to the airport? (Czy mogę odprowadzić cię na lotnisko?)
   They didn't know that you were accompanying me. (Oni nie wiedzieli, że ty mi towarzyszyłeś.)
   She went to the party accompanied by her ex-boyfriend. (Ona poszła na imprezę w towarzystwie swojego byłego chłopaka.)
 2. carry , *****
  • doprowadzać, odprowadzać (np. wodę, ścieki rurami) [przechodni]
   The sewage is carried out of the city through pipes. (Ścieki są odprowadzane z miasta przez rury.)
 3. escort , **
  • towarzyszyć, odprowadzić, odprowadzać
   I permitted him to escort me home one night. (Pozwoliłam mu odprowadzić się do domu pewnej nocy.)
 4. usher *
 5. channel ***
  • doprowadzać, odprowadzać, kierować (np. wodę)
   They channelled water from the lake to the field. (Oni doprowadzili wodę z jeziora na pole.)
 6. bring *****
 7. see *****
  • odprowadzać (np. do domu) [przechodni]
   I will see your daughter home, I promise. (Odprowadzę waszą córkę do domu, obiecuję.)
   Will you see me home? This neighbourhood is not safe. (Odprowadzisz mnie do domu? Ta dzielnica nie jest bezpieczna.)
phrasal verb
 1. drain away  
 2. drain off
 1. wick something away
  • odprowadzać (np. wilgoć, pot)  AmE
   Wyrażenie używane jest najczęściej w odniesieniu do materiałów.
czasownik
 1. walk , *****  
  He walked me home. (On odprowadził mnie do domu.)
  Will you walk me? I am scared of the dark. (Odprowadzisz mnie? Boję się ciemności.)
phrasal verb
 1. see somebody in **
 2. get somebody back *
 3. see somebody off
 4. show somebody out  
  I will show you out. (Odprowadzę cię.)
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa odprowadzać i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "odprowadzać"

czasownik
phrasal verb
inne

"odprowadzać" — Słownik kolokacji angielskich

drain off kolokacja
 1. drain czasownik + off particle = osączać, odcedzać, odlewać, wysączyć, odprowadzać
  Bardzo silna kolokacja

  There was a little bit left; I drained it off.

  Podobne kolokacje: