"import" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "import" po angielsku

import **

czasownik
 1. importować, sprowadzać [przechodni]
  There is no reason for Germany to import workers from third countries. (Nie ma potrzeby, aby Niemcy sprowadzały pracowników z krajów trzecich.)
  We imported our car from France. (Sprowadziliśmy nasz samochód z Francji.)
 2. zapożyczać (np. słowa), przejmować (np. zwyczaje) [przechodni]
  A lot of words in Polish language are imported from English language. (Wiele słów w języku polskim jest zapożyczonych z języka angielskiego.)
  This custom was imported from Germany. (Ten zwyczaj został przyjęty od Niemiec.)
 3. transferować (w informatyce) termin techniczny [przechodni]
  I imported the data to the hard drive. (Przetransferowałem pliki na twardy dysk.)
  If you don't want to lose your data, you will have to transfer it to your computer. (Jeżeli nie chcesz stracić swoich danych, musisz je przetransferować na swój komputer.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

import **

rzeczownik
 1. import [policzalny lub niepoliczalny]
  Her father has a big business of import and export. (Jej ojciec zajmuje się importem i eksportem.)
  The car import from Germany increased by 15% last year. (Import samochodów z Niemiec wzrósł w zeszłym roku o 15%.)
 2. towar importowany
  Grain is the main import into our country. (Zboże jest głównym towarem importowanym do naszego kraju.)
 3. znaczenie, waga oficjalnie [niepoliczalny]
  Explain to me why this case is of much greater import. (Wyjaśnij mi, dlaczego ta sprawa ma aż tak wielkie znaczenie.)
 4. naleciałość, zapożyczenie, przyjęty zwyczaj

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "import"

rzeczownik
report = raport, sprawozdanie +4 znaczenia
support = wsparcie, pomoc +6 znaczeń
port , pt (skrót) = port +4 znaczenia
export = eksport, wywóz +1 znaczenie
airport , także: port potocznie , pt (skrót) potocznie = lotnisko
importing = import (czegoś)
survey , report = operat (pisemne opracowanie jakiegoś zagadnienia technicznego)
czasownik
przymiotnik
inne
kolokacje

"import" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "import" po polsku

import

rzeczownik
 1. import **   [policzalny lub niepoliczalny]
  Her father has a big business of import and export. (Jej ojciec zajmuje się importem i eksportem.)
  The car import from Germany increased by 15% last year. (Import samochodów z Niemiec wzrósł w zeszłym roku o 15%.)
 2. importation   termin techniczny
 3. importing

powered by  eTutor logo