"transportować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "transportować" po polsku

transportować

Transport & Information & Communication Technologies | Independent ...
czasownik
 1. transport **
  • transportować, przewozić [TRANSITIVE]
   Can you help me transport my new furniture? (Czy pomożesz mi przetransportować moje nowe meble?)
   He helped me transport the furniture to my new apartment. (On pomógł mi przewieźć meble do mojego nowego mieszkania.)
   zobacz także: convey
 2. haul **   [TRANSITIVE]
  He is hauling goods across the country. (On transportuje towary w całym kraju.)
 3. traject   old use

powered by  eTutor logo