"naleciałość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "naleciałość" po polsku

Powiązane zwroty — "naleciałość"

rzeczownik
nalot = raid +13 znaczeń

"naleciałość" — Słownik kolokacji angielskich

loan word kolokacja
  1. loan rzeczownik + word rzeczownik = naleciałość, zapożyczenie
    Silna kolokacja

    It is a loan word from the English language "fighting".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo