"support somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "support somebody" po angielsku

support somebody *****

 1. udzielić komuś wsparcia
  He supported me when I needed it the most. (On udzielił mi wsparcia, kiedy najbardziej tego potrzebowałem.)
  My mother has always supported me when I needed it. (Moja matka zawsze udzielała mi wsparcia, kiedy go potrzebowałem.)
to help support Friends of obrazek do "support" po polsku Phone Support
czasownik
 1. wspierać [przechodni]
  to assist and help
  Do you always support your national team? (Czy zawsze wspierasz swoją drużynę narodową?)
  His opinion was supported by other members. (Inni członkowie wsparli jego opinię.)
  My family always supports me. (Moja rodzina zawsze mnie wspiera.)
  zobacz także: promote
 2. podtrzymywać (np. kogoś na duchu) [przechodni]
  She is always there to support me. (Ona zawsze podtrzymuje mnie na duchu.)
  He has many problems right now, you have to support him. (On ma teraz dużo problemów, musisz podtrzymywać go na duchu.)
 3. pomagać (np. finansowo) [przechodni]
  As an artist, he has patrons who support him. (Jako artysta, on ma patronów, którzy mu pomagają.)
  My parents still support me financially. (Moi rodzice wciąż pomagają mi finansowo.)
 4. utrzymywać [przechodni]
  He supports his family. (On utrzymuje swoją rodzinę.)
  Elizabeth has to support her poor sister. (Elizabeth musi utrzymywać swoją biedną siostrę.)
  I have to find a new job to be able to support my children. (Muszę znaleźć nową pracę, żeby być w stanie utrzymać moje dzieci.)
 5. podpierać [przechodni]
  These columns support the roof. (Te kolumny podpierają dach.)
  I need a stick to support a small tree in my garden. (Potrzebuję kija, żeby podeprzeć małe drzewo w moim ogrodzie.)
 6. kibicować [przechodni]
  I support our local team. (Kibicuję naszej miejscowej drużynie.)
  Which team do you support? (Której drużynie kibicujesz?)
  You are a great swimmer - I'll always support you! (Jesteś świetnym pływakiem - zawsze będę ci kibicować!)
 7. potwierdzać

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. wsparcie, pomoc [niepoliczalny]
  backing
  All I want from you is some support. (Wszystko, czego od ciebie oczekuję, to odrobina wsparcia.)
  He gained widespread support. (On zyskał szerokie wsparcie.)
  We were not fully convinced, but finally he won our support. (Nie byliśmy całkowicie przekonani, ale w końcu on zyskał nasze wsparcie.)
  zobacz także: favour
 2. wsparcie, współczucie [niepoliczalny]
  He was depressed, and he needed some support. (On był w depresji i potrzebował wsparcia.)
  Your support means a lot to me, thank you. (Twoje wsparcie dużo dla mnie znaczy, dziękuję.)
 3. podpora, podpórka [policzalny lub niepoliczalny]
  This beam should work as support. (Ta belka powinna działać jako podpora.)
  That stick is a support for this flower. (Ten kijek jest podpórką dla tego kwiatka.)
 4. obsługa, wsparcie (np. techniczne) [niepoliczalny]
  Contact tech support if the problem persists. (Skontaktuj się ze wsparciem technicznym jeżeli problem będzie się powtarzał.)
  He works in Walmart's technical support. (On pracuje w obsłudze technicznej Walmartu.)
 5. wykonawca występujący przed główną gwiazdą koncertu [niepoliczalny]
  There is a support before the main gig. (Przed głównym koncertem jest jeszcze support.)
 6. wsparcie, posiłki (wojska) [niepoliczalny]
  I requested air support. (Poprosiłem o wsparcie powietrzne.)
  The support is on its way. (Posiłki są w drodze.)
 7. nośnik (analiza chemiczna) [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "support somebody"

rzeczownik
report = raport, sprawozdanie +4 znaczenia
port , pt (skrót) = port +4 znaczenia
transport BrE , transportation AmE , także: transp. = transport +2 znaczenia
export = eksport, wywóz +1 znaczenie
airport , także: port potocznie , pt (skrót) potocznie = lotnisko
import = import +3 znaczenia
survey , report = operat (pisemne opracowanie jakiegoś zagadnienia technicznego)
czasownik
przymiotnik
inne

powered by  eTutor logo