TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"współczucie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "współczucie" po polsku

współczucie

rzeczownik
 1. support *****
  • wsparcie, współczucie [niepoliczalny]
   He was depressed, and he needed some support. (On był w depresji i potrzebował wsparcia.)
   Your support means a lot to me, thank you. (Twoje wsparcie dużo dla mnie znaczy, dziękuję.)
 2. sympathy **   [niepoliczalny]
  It's his own fault, and I feel no sympathy for him. (Sam sobie jest winien i nie czuję współczucia w stosunku do niego.)
  They sent me a letter expressing their sympathy. (Oni przysłali mi list wyrażający ich współczucie.)
  link synonimy: pity, compassion
 3. ruth **  
  He lacks ruth for people around him. (On jest pozbawiony współczucia dla ludzi, którzy go otaczają.)
 4. compassion *
  • współczucie, litość [niepoliczalny]
   We can always count on you for compassion and kindness. (Zawsze możemy liczyć na twoje współczucie i życzliwość.)
   There is no room for compassion in this fight! (Nie ma miejsca na współczucie w tej walce!)
   link synonimy: pity, sympathy
 5. pity *
  • żal, litość, współczucie [niepoliczalny]
   No, I was just feeling pity for the poor girl. (Nie, po prostu czułem żal w stosunku do tej biednej dziewczyny.)
 6. commiseration
 7. ruthfulness  
 8. sympathizing , sympathising BrE
  • współczucie (komuś)
 9. ruing  
 10. yenning
 11. fellow feeling termin literacki
 12. compassionating   dawne użycie
commiserate sympathizing
czasownik
 1. pity *
 2. sympathize , sympathise BrE
  • współczuć (komuś)
   I sympathize with victims of violence. (Współczuję ofiarom przemocy.)
   We sympathize with you, but what you ask for is not possible. (Współczujemy ci, ale to, o co prosisz, jest niemożliwe.)
 3. yearn *
 4. rue przestarzale  
 5. commiserate  
  link synonim: express sympathy
 6. compassionate *   dawne użycie
 1. feel pity
phrasal verb
 1. feel for somebody *  
  "I can't go out because I'm grounded." "I feel for you." ("Nie mogę wyjść, bo mam szlaban." "Współczuję ci.")
  She doesn't even know how much I feel for her. (Ona nawet nie wie, jak bardzo jej współczuję.)
 1. sympathize with someone AmE , sympathise with someone BrE  
 2. be sorry for somebody , feel sorry for somebody , także: feel compassion for somebody  
  I feel sorry for Matt. (Współczuję Mattowi.)
  Stop feeling sorry for me. (Przestań mi współczuć.)
  link synonim: pity
 3. feel bad for somebody  
 1. commiserate with somebody
idiom
 1. one's heart goes out to somebody , one's thoughts go out to somebody  
czasownik
 1. feel pity for somebody

Powiązane zwroty — "współczucie"

czasownik
przymiotnik
biedny (o osobie zasługującej na współczucie) = poor
szczery (np. współczucie) = heartfelt
rzeczownik
inne
przysłówek
idiom
wykrzyknik
biedactwo (używane gdy wyrażamy współczucie dziecku lub sarkastycznie wobec osoby dorosłej) = diddums

"współczucie" — Słownik kolokacji angielskich

fellow feeling kolokacja
 1. fellow przymiotnik + feeling rzeczownik = zrozumienie, współczucie
  Luźna kolokacja

  Since he was alone and far from home himself, he couldn't help but have some fellow feeling for them.

  Podobne kolokacje: