KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"żałować kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "żałować kogoś" po polsku

 1. be sorry ***
  • żałować, odczuwać przykrość
   I'm sorry I shouted at you. (Przepraszam, że na ciebie krzyczałem.)
   I'm really sorry for the trouble I've caused you. (Przykro mi, że sprawiłem ci kłopot.)
   I'm really sorry, I didn't mean to scare you. (Naprawdę przepraszam, nie chciałem cię przestraszyć.)
   He is sorry he hurt you. (On jest zawstydzony, że cię skrzywdził.)
   She was so sorry that she couldn't speak. (Ona była tak zawstydzona, że nie mogła mówić.)
   link synonim: regret
czasownik
 1. regret **
  • żałować (zrobienia czegoś) [TRANSITIVE]
   I regret my decision. (Żałuję mojej decyzji.)
   He said he regrets nothing. (On powiedział, że niczego nie żałuje.)
   I regret nothing at the end of the day. (Nie żałuję niczego na koniec dnia.)
   You'll regret it! (Będziesz tego żałował!)
   I deeply regret this misunderstanding. (Szczerze żałuję z powodu tego nieporozumienia.)
   "Now I see my error and regret it," he said earnestly. ("Teraz widzę mój błąd i żałuję tego", on powiedział szczerze.)
   I regretted eating the whole cake. (Żałowałam zjedzenia całego ciasta.)
   link synonim: rue
  • czuć smutek (z powodu czegoś), ubolewać (nad czymś), żałować formal [TRANSITIVE]
   We regret that such a meeting has not yet taken place. (Ubolewamy nad tym, że takie spotkanie nie miało dotychczas miejsca.)
 2. wish ****
  • żałować, mieć poczucie szkody
   I wish I hadn't invited him to my party. (Żałuję, że go zaprosiłem na moją imprezę.)
   I wish I hadn't told you my secret. (Żałuję, że powiedziałem ci mój sekret.)
 3. pity *
 4. stint *
  • żałować, skąpić (czegoś)
   He never stints on alcohol at his parties. (On nigdy nie skąpi alkoholu na swoich przyjęciach.)
 5. mourn *
  • żałować (np. zniknięcia jakiejś tradycji, przedmiotów)
 6. grudge
 7. repent
 8. skimp
 9. begrudge
 10. rue old-fashioned  
  link synonim: regret
 11. be regretful
idiom
 1. eat one's heart out

żałować kogoś

czasownik
 1. feel pity for somebody

Powiązane zwroty — "żałować kogoś"

rzeczownik
żal = grief +15 znaczeń
żałowanie = mourning +7 znaczeń
inne
Zobacz także: żałować za grzechy

powered by  eTutor logo