BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sense" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sense" po angielsku

sense *****

Sense of sight obrazek do "sense" po polsku
rzeczownik
 1. odczucie, poczucie (np. ulgi) [policzalny]
  I have this sense of calmness whenever you're around. (Mam poczucie spokoju zawsze, kiedy jesteś w pobliżu.)
  I feel a sense of security when I'm at home. (Czuję poczucie bezpieczeństwa kiedy jestem w domu.)
 2. zmysł, poczucie (np. humoru) [tylko liczba pojedyncza]
  She has an unusual sense of humour. (Ona ma niezwykłe poczucie humoru.)
  My father's sense of humour is really dark. (Poczucie humoru mojego ojca jest naprawdę mroczne.)
 3. zmysł (np. smaku, zapachu) [policzalny]
  This is a feast for the senses. (To jest uczta dla zmysłów.)
  She has an impeccable sense of taste. (Ona ma nieskazitelny zmysł smaku.)
 4. sens, celowość [niepoliczalny]
  We couldn't make any sense out of it. (Nie widzieliśmy w tym żadnego sensu.)
  No sense in getting him out of bed. (Nie ma sensu wyciągać go z łóżka.)
  What was happening made no sense. (To co się działo, nie miało żadnego sensu.)
 5. sens, znaczenie [policzalny]
  What I said has more than one sense. (To co powiedziałem ma więcej niż jedno znaczenie.)
  I know this is true but it doesn't make sense. (Wiem, że to prawda, ale to nie ma sensu.)
 6. sens, znaczenie (sposób, w jaki coś może być prawdziwe) [policzalny]
  There is no making sense of it. (Nie można z tego wyciągnąć znaczenia.)
 7. rozum, rozsądek [niepoliczalny]
  It is better to trust your sense than your feelings. (Lepiej ufać rozumowi niż uczuciom.)
  Let's use common sense in a difficult situation. (Używajmy zdrowego rozsądku w trudnej sytuacji.)
  link synonim: senses
 8. powąchanie (czynność)
  After a sense, the dog starts barking if it found something. (Po powąchaniu pies zacznie szczekać jeżeli coś znajdzie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. czuć, wyczuwać, przeczuwać [przechodni]
  I sensed his hostility. (Wyczułem jego wrogość.)
  I sense evil in this house. (Wyczuwam w tym domu zło.)
 2. wyczuć, wykrywać (np. maszyna, detektor) [przechodni]
  The gate will sense all the metal items you're carrying. (Bramka wykryje wszystkie metalowe przedmioty, które nosisz.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "sense"

rzeczownik
inne
make sense = mieć sens +3 znaczenia
przymiotnik
inne
czasownik
przysłówek
kolokacje

powered by  eTutor logo