TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"przeczucie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeczucie" po polsku

przeczucie

rzeczownik
 1. feeling ****
  • uczucie, przeczucie [policzalny]
   I've got a strange feeling that we will see him again. (Mam dziwne przeczucie, że jeszcze go zobaczymy.)
   She had a feeling that something bad was going to happen. (Ona miała przeczucie, że stanie się coś złego.)
 2. hunch *  
  I've got a hunch that somehow today you'll finally find a job. (Mam przeczucie, że dziś nareszcie znajdziesz pracę.)
  We can't just drill into our patient's brain on a hunch. (Nie możemy tak po prostu wwiercić się w mózg pacjenta z powodu przeczucia.)
  I have a hunch that I'll get lucky today. (Mam przeczucie, że dzisiaj mi się poszczęści.)
 3. intuition *  
  How can I ask them to sacrifice themselves solely on your intuition? (Jak mogę prosić ich by poświęcili życie tylko w oparciu o twoje przeczucie?)
 4. premonition  
 5. gut feeling   potocznie
 6. niggle  
  It's just a niggle but something bad is going to happen. (To tylko przeczucie, ale coś złego się wydarzy.)
  She had a niggle that they will meet again. (Ona miała przeczucie, że oni znów się spotkają.)
  I have a strange niggle that this will fail. (Mam dziwne przeczucie, że to się nie uda.)
 7. presentiment
 8. presage
czasownik
 1. sense *****
 2. forefeel
 3. forebode
czasownik
 1. presage
przymiotnik
 1. presageful

"przeczucie" — Słownik kolokacji angielskich

gut feeling kolokacja
 1. gut rzeczownik + feeling rzeczownik = przeczucie
  Bardzo silna kolokacja

  I just had a gut feeling he didn't catch it.

  Podobne kolokacje: