"zapowiedź" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapowiedź" po polsku

zapowiedź

rzeczownik
 1. promise ****   [UNCOUNTABLE]
  His campaign was a promise of great changes in politics. (Jego kampania była zapowiedzią wielkich zmian w polityce.)
  That song is a promise of a great new album. (Ta piosenka jest zapowiedzią świetnego nowego albumu.)
 2. announcement **
 3. predictor *
  • wieszcz, zapowiedź formal [COUNTABLE]
   That's no predictor of what else might be here. (To nie jest żadna zapowiedź tego, co jeszcze tutaj może być.)
 4. omen
 5. forerunner
 6. teaser
  • zapowiedź, zwiastun (filmu, programu) informal
   It's a teaser of the upcoming album. (Jest to zapowiedź nadchodzącego albumu.)
   Watch a new "Jurassic World" teaser now! (Obejrzyj zwiastun "Jurassic World" już teraz!)
 7. sneak peek
 8. portent
 9. augury
 10. nowcast
 11. banns
 12. adumbration
  • szkic, zapowiedź (przedstawienie czegoś w niepełnej postaci)
 13. presage
 14. prefiguration
 15. bellwether
 16. foretoken
 17. earnest *
  • dowód, przedsmak, zapowiedź
   This was just an earnest of things to come. (To był zaledwie przedsmak tego, co miało nadejść.)

powered by  eTutor logo