ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"dowód" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dowód" po polsku

dowód

obrazek do "proof" po polsku
rzeczownik
 1. evidence *****
  • dowód, dowody [niepoliczalny]
   I told her at some point you'd say we need more evidence. (Powiedziałem jej, że w którymś momencie powiesz, że potrzebujemy więcej dowodów.)
   There is no scientific evidence to prove this theory. (Nie ma naukowych dowodów, aby udowodnić tę teorię.)
   All the evidence points back to you or someone from your team. (Dowody wskazują na ciebie albo kogoś z twojej drużyny.)
   link synonim: sign
 2. proof **
 3. testimony **
 4. token
  • oznaka, symbol, dowód (czegoś)
   This ring is a token of my love for you. (Ten pierścionek jest dowodem mojej miłości do ciebie.)
 5. pledge **
  • dowód, znak czegoś (np. miłości, lojalności)
   Accept this as a pledge of my friendship. (Przyjmij to w dowód mojej przyjaźni.)
 6. evidence that
  • dowód, że
   Some saw no hard evidence that such a plan could work. (Niektórzy nie widzieli żadnych poważnych dowodów, że taki plan mógłby się udać.)
 7. mathematical proof
 8. earnest *
  • dowód, przedsmak, zapowiedź
   This was just an earnest of things to come. (To był zaledwie przedsmak tego, co miało nadejść.)
 9. testation

Powiązane zwroty — "dowód"

rzeczownik
czasownik
idiom
phrasal verb
przymiotnik
rzeczowy (np. dowód) = substantive
niepewny (np. dowód) = shaky
niezaprzeczalny (np. dowód) = undeniable
kryminalistyczny (na przykład technika, analiza, dowód) = forensic
słaby (np. struktura, dowód) = insubstantial
rozstrzygający (np. dowód) = decisive
murowany (np. dowód, alibi) = cast-iron
wątpliwy (np. dowód) = equivocal
niezbity (np. dowód) = positive
niewystarczający (np. dowód na coś) = scanty
przysłówek
inne
inne

"dowód" — Słownik kolokacji angielskich

mathematical proof kolokacja
 1. mathematical przymiotnik + proof rzeczownik = dowód (udowodnienie, że dane zdanie jest prawdziwe)
  Zwykła kolokacja

  It can be used in a mathematical proof about the thing.

powered by  eTutor logo