"sygnał" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sygnał" po polsku

sygnał

Signal Q | ClipArt ETC obrazek do "signal" po polsku
rzeczownik
 1. signal ***
  • sygnał (znak dawany komuś) [policzalny]
   He gave the band a signal to start. (On dał zespołowi sygnał, aby zacząć.)
   I give you a signal when it is your turn. (Dam ci sygnał, kiedy będzie twoja kolej.)
   link synonim: sign
  • sygnał (zapowiedź czegoś) [policzalny]
   Their often arguments were a signal of their future divorce. (Ich częste kłótnie były zapowiedzią ich przyszłego rozwodu.)
   The heavy clouds were a signal of rain. (Ciężkie chmury były zapowiedzią deszczu.)
  • sygnał (telewizyjny, radiowy, telefoniczny) [policzalny]
   There was plenty of static, as we couldn't catch the TV signal properly. (Było mnóstwo zakłóceń, bo nie potrafiliśmy złapać porządnie sygnału telewizyjnego.)
   My phone lost its signal in the forest. (Mój telefon stracił sygnał w lesie.)
 2. sign *****
  • sygnał (znak dźwiękowy lub gest) [policzalny]
   Give me a sign when you're ready to go. (Daj mi sygnał, kiedy będziesz gotowy do wyjścia.)
   We agreed that a yawn will be our sign to leave the party. (Uzgodniliśmy, że ziewnięcie będzie naszym sygnałem do opuszczenia imprezy.)
   link synonim: signal
 3. suggestion ***
  • ślad, trop, sygnał [niepoliczalny]
   We should follow this suggestion - it may lead us to the killer. (Powinniśmy podążać tym tropem - może doprowadzić nas do mordercy.)
   It was a false suggestion - there wasn't anyone in that old house. (To był fałszywy ślad - w tym starym domu nikogo nie było.)
 4. cue **
  • sygnał (np. do rozpoczęcia czegoś) [policzalny]
   You open the door when I give you the cue. (Otwierasz drzwi, gdy daję ci znak.)
 5. tone ***
  • sygnał (np. w automatycznej sekretarce) [policzalny]
   Please, record your message after the tone. (Nagraj wiadomość po sygnale.)
   I recorded a message after the tone. (Nagrałam wiadomość po sygnale.)
 6. output **
 7. whiff

Powiązane zwroty — "sygnał"

czasownik
rzeczownik
phrasal verb
inne
idiom
przymiotnik
podprogowy (np. przekaz, sygnał) = subliminal
zakodowany (np. sygnał telewizyjny) = coded

powered by  eTutor logo