"trop" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trop" po polsku

trop

rzeczownik
 1. clues *
  • wskazówki, trop
   I found documents with clues about how to remove the curse. (Znalazłem dokumenty z wskazówkami o tym, jak zdjąć klątwę.)
   Even the most promising clues usually only lead to others. (Nawet najbardziej obiecujące tropy zazwyczaj wiodą do kolejnych.)
 2. track ****
  • ślad, trop [PLURAL]
   There were lots of deer tracks in that meadow, but no human footprints. (Na łące było dużo śladów jeleni, ale nie było odcisków ludzkich stóp.)
   We followed the tracks of wild animals. (Podążyliśmy tropem dzikich zwierząt.)
 3. clue **
  • trop, wskazówka, poszlaka (np. w dochodzeniu, w śledztwie) [COUNTABLE]
   So far, the police have only a few clues to work with. (Do tej pory policja ma tylko kilka poszlak, na których może działać.)
 4. suggestion ***
  • ślad, trop, sygnał [UNCOUNTABLE]
   We should follow this suggestion - it may lead us to the killer. (Powinniśmy podążać tym tropem - może doprowadzić nas do mordercy.)
   It was a false suggestion - there wasn't anyone in that old house. (To był fałszywy ślad - w tym starym domu nikogo nie było.)
 5. lead ***** , także: leadeth old use
  • trop, wskazówka (informacja, która może pomóc w rozwiązaniu problemu) [COUNTABLE]
   A lead from an informer enabled the police to catch a few criminals. (Trop od informatora umożliwił policji złapanie kilku przestępców.)
   Give me a lead to solve this problem. (Daj mi wskazówkę do rozwiązania tego problemu.)
   Don't leave any lead. (Nie zostawcie żadnego tropu.)
 6. scent **
  • trop, ślad [COUNTABLE]
   Our dogs caught the scent of the bear. (Nasze psy złapały trop niedźwiedzia.)
   Once my dog finds a scent, he never lets go. (Jak już mój pies znajdzie trop, to nigdy nie odpuszcza.)
 7. spoor
 8. scooby doo British English slang , scooby British English slang
czasownik
 1. track ****
  • tropić (np. zwierzę, przestępcę) [TRANSITIVE]
   The police's job is to track criminals. (Zadaniem policji jest tropienie przestępców.)
   My dog always tracks mice when I take it to the forest. (Mój pies zawsze tropi myszy, kiedy zabieram go do lasu.)
   His hunting dog tracks animals. (Jego pies myśliwski tropi zwierzęta.)
 2. quest **
  • szukać zwierzyny, tropić (o psach)
   Our dogs are questing a fox. (Nasze psy tropią lisa.)
   My dog is too small to quest. (Mój pies jest zbyt mały, żeby szukać zwierzyny.)
 3. hunt ***
 4. stalk **
  • śledzić, tropić
   Observe how the lion stalks its prey. (Obserwuj, jak lew śledzi swoją ofiarę.)
 5. dog , ****

"trop" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "trop" po angielsku

trop

przysłówek
 1. za dużo

Powiązane zwroty — "trop"

przymiotnik
rzeczownik
tropism = tropizm (reakcja roślin na bodźce)

powered by  eTutor logo