"wskazówka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wskazówka" po polsku

wskazówka

obrazek do "hand" po polsku
rzeczownik
 1. guide ****
  • wskazówka (coś, co pomaga nam podjąć decyzję) [policzalny]
   She didn't want to reveal any guides for the riddle. (Ona nie chciała ujawnić żadnych wskazówek zagadki.)
   I don't know how to solve this, I need you to give me some guides. (Nie wiem, jak to rozwiązać, musisz mi dać jakieś wskazówki.)
 2. guideline **
  • wskazówka, wytyczna, drogowskaz [policzalny zwykle liczba mnoga]
   information or instructions on how to do something
   We have set out new guidelines on the budget issue. (Ustaliliśmy nowe wytyczne w kwestii budżetu.)
   You should follow the guidelines. (Powinieneś podążać za wskazówkami.)
 3. clue **
  • trop, wskazówka, poszlaka (np. w dochodzeniu, w śledztwie) [policzalny]
   So far, the police have only a few clues to work with. (Do tej pory policja ma tylko kilka poszlak, na których może działać.)
  • wskazówka, sugestia [policzalny]
   The clues are present if you want to see them. (Wskazówki są obecne jeśli chcesz je zobaczyć.)
   He needed two clues to solve the puzzle. (On potrzebował dwóch wskazówek, aby rozwiązać łamigłówkę.)
 4. tip ***
  • wskazówka, rada [policzalny]
   Have you got any tips to give us before we go there? (Czy masz jakieś wskazówki do przekazania nam, zanim tam pójdziemy?)
   She gave me some valuable tips. (Ona udzieliła mi kilku wartościowych wskazówek.)
   Have you got any tips on how to lose weight? (Masz jakieś rady jak schudnąć?)
   link synonim: hint
 5. indication **
 6. lead ***** , także: leadeth dawne użycie
  • trop, wskazówka (informacja, która może pomóc w rozwiązaniu problemu) [policzalny]
   A lead from an informer enabled the police to catch a few criminals. (Trop od informatora umożliwił policji złapanie kilku przestępców.)
   Give me a lead to solve this problem. (Daj mi wskazówkę do rozwiązania tego problemu.)
   Don't leave any lead. (Nie zostawcie żadnego tropu.)
 7. instructions **
  • instrukcje, wskazówka [tylko liczba mnoga]
   He was given a set of instructions and then the line went dead. (On dostał zestaw instrukcji, a potem połączenie zostało przerwane.)
 8. hand *****
  • wskazówka (w zegarku) [policzalny]
   Both hands are pointing to twelve. (Obydwie wskazówki pokazują dwunastą.)
   My watch has an hour hand, minute hand and second hand. (Mój zegarek ma wskazówkę godzinową, minutową i sekundową.)
 9. hint **
  • wskazówka, rada [policzalny]
   I'll give you a hint. (Dam ci wskazówkę.)
   You should take this hint into your consideration. (Powinieneś wziąć pod uwagę tę radę.)
   These hints were misleading. (Te wskazówki wprowadziły mnie w błąd.)
   link synonim: tip
 10. pointer
  • wskazówka, rada
   Let me give you a pointer here. (Pozwól, że dam ci tutaj wskazówkę.)
 11. indicator **
 12. giveaway  
 13. tell *****
 14. umbrage
 15. telltale mark , telltale sign , także: tell-tale sign
 16. indicating needle  
 17. scooby doo British English slang , scooby British English slang

powered by  eTutor logo