BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"wskaźnik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wskaźnik" po polsku

wskaźnik

rzeczownik
 1. rate *****
  • wskaźnik (np. bezrobocia), współczynnik (np. umieralności) [COUNTABLE]
   The unemployment rate in this region has risen. (Podwyższył się wskaźnik bezrobocia w tym regionie.)
   During the flu season the mortality rate has increased by 1 percent. (Podczas sezonu grypowego wskaźnik umieralności wzrósł o 1 procent.)
 2. rating ***
  • wskaźnik (np. popularności) [COUNTABLE]
   a level on a scale that shows e.g. how good something is
   They measured the rating for the show and were very surprised. (Oni zmierzyli wskaźnik popularności show i byli zaskoczeni.)
   The viewing ratings are satisfactory for BBC. (Wskaźniki oglądalności są satysfakcjonujące dla BBC.)
 3. sign *****
  • oznaka, wskaźnik (np. że coś jest prawdziwe) [COUNTABLE]
   Do you see his tired eyes? It's a sign of an illness. (Widzisz jego zmęczone oczy? To oznaka choroby.)
   His care is a sign of a true love. (Jego troska jest oznaką prawdziwej miłości.)
   link synonim: evidence
   zobacz także: indication
 4. indicator **
  • wskaźnik (np. ekonomiczny) [COUNTABLE]
   His job is to track all the economic indicators and predict the future changes of the market. (Jego pracą jest śledzenie wszystkich wskaźników ekonomicznych i prognozowanie przyszłych zmian na rynku.)
 5. gauge * , gage American English
  • miernik, wskaźnik, licznik
   The gauge said nineteen miles per hour. (Licznik wskazywał dziewiętnaście mil na godzinę.)
   zobacz także: standard
 6. marker **
 7. ratio **  
 8. index **
 9. needle ** , także: neeld dialect
  • igła, wskaźnik (np. w kompasie) [COUNTABLE]
   The needle is pointing north. (Igła wskazuje na północ.)
 10. telltale
 11. pointer
  • wskaźnik (np. ekonomiczny) British English
   The pointers for our stocks have only went down recently. (Wskaźniki naszych akcji ostatnimi czasy idą tylko w dół.)
  • wskaźnik (w programie komputerowym)
   Use the pointer to click on an icon. (Użyj wskaźnika do kliknięcia na ikonę.)
  • wskaźnik (np. do pokazywania czegoś na tablicy)
   He indicated to cities on the map with a laser pointer. (On wskazał miasta na mapie wskaźnikiem laserowym.)
  • strzałka, wskaźnik
   To get to our destination, we just need to follow the pointers. (Żeby dotrzeć do naszego celu musimy tylko podążać za wskaźnikami.)
  • wskaźnik, indykator
 12. point ***** , pt (skrót) *   [COUNTABLE]
  He used a point during his presentation. (On używał wskaźnika podczas swojej prezentacji.)
  My point broke down, and I had to use a ruler. (Mój wskaźnik się zepsuł i musiałem używać linijki.)
 13. index figure , index number  
 14. indicant   formal
 15. thumb control  
 16. gauger
 17. metric

"wskaźnik" — Słownik kolokacji angielskich

index number kolokacja
 1. index rzeczownik + number rzeczownik = wskaźnik
  Zwykła kolokacja

  It works the same here, only we got what we call these index numbers.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo