BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

wskazówka (w zegarku)

hand

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

hand = wskazówka (w zegarku)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

Both hands are pointing to twelve. = Obydwie wskazówki pokazują dwunastą.