Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"oznaka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oznaka" po polsku

oznaka

rzeczownik
 1. sign *****
  • oznaka, wskaźnik (np. że coś jest prawdziwe) [COUNTABLE]
   Do you see his tired eyes? It's a sign of an illness. (Widzisz jego zmęczone oczy? To oznaka choroby.)
   His care is a sign of a true love. (Jego troska jest oznaką prawdziwej miłości.)
   link synonim: evidence
   zobacz także: indication
 2. symptom ***
  • przejaw, oznaka
   The Crimean Crisis might be a symptom of a bigger international problem. (Kryzys krymski może być oznaką większego międzynarodowego problemu.)
   Poor health may be a symptom of a stressful life. (Słabe zdrowie może być oznaką stresującego życia.)
 3. indication **
 4. stamp **
  • znak, znamię, oznaka [COUNTABLE]
   I have a stamp on my left arm. (Mam znamię na moim lewym ramieniu.)
   I have a small stamp on my knee. (Mam małe znamię na kolanie.)
 5. token
  • oznaka, symbol, dowód (czegoś)
   This ring is a token of my love for you. (Ten pierścionek jest dowodem mojej miłości do ciebie.)
 6. intimation  
 7. sign that
  • oznaka, że
   I wish we had some sign that he was here. (Chciałbym mieć jakąś oznakę, że on tam jest.)
   Maybe it was a sign that we should've stayed together. (Może to był oznaka tego, że powinniśmy byli zostać razem.)
   A sign that they want to live in harmony with the neighbourhood. (Oznaka, że chcą żyć w harmonii z sąsiadami.)
 8. telltale mark , telltale sign , także: tell-tale sign
 9. denotement
 10. presage

powered by  eTutor logo