KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"powiedzieć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powiedzieć" po polsku

powiedzieć

[2]“What did he say about the
czasownik
 1. say *****
  • powiedzieć (coś do kogoś), mówić, twierdzić
   What did you say? (Co powiedziałeś?)
   She said that she was busy. (Ona powiedziała, że jest zajęta.)
   He said goodbye to his friends and left. (On pożegnał się ze znajomymi i wyszedł.)
   She confirmed that what she was saying was true. (Ona zapewniała, że to, o czym mówi to prawda.)
   The boy says that the bike is his. (Chłopiec twierdzi, że rower jest jego.)
   link synonim: go
 2. tell *****
  • powiedzieć, mówić (coś komuś), informować [TRANSITIVE]
   I'll tell you what happened when we get home. (Powiem ci, co się stało, gdy dojdziemy do domu.)
   Why didn't you tell me? (Dlaczego mi nie powiedziałeś?)
   I told him not to come. (Powiedziałem mu, żeby nie przychodził.)
   zobacz także: describe, report, speak
 1. be like American English informal *****  
  So, I was like "okay". (No, powiedziałem "okej".)
czasownik
 1. tell somebody something *****  
  I told you that months ago! (Mówiłem ci o tym miesiące temu!)
  He told me a secret. (On powiedział mi sekret.)
phrasal verb
 1. run something by somebody
phrasal verb
 1. get something out * , także: get out something ****  
  Do you want to get something out? (Czy chcesz coś powiedzieć?)
czasownik
 1. drawl
czasownik
 1. speak *****
  • mówić (rozmawiać z kimś) [INTRANSITIVE]
   I spoke to him last Friday. (Rozmawiałem z nim w ostatni piątek.)
   She hasn't spoken to Paul yet, but she will ask him about it. (Ona nie rozmawiała jeszcze z Paulem, ale ona go o to zapyta.)
   zobacz także: tell
 2. talk , *****
  • mówić, opowiadać [INTRANSITIVE]
   She talked about her childhood. (Ona opowiadała o swoim dzieciństwie.)
   My grandma often talks about her past. (Moja babcia często opowiada o swojej przeszłości.)
 3. read *****
  • głosić, mówić (np. o napisie na drzwiach) [TRANSITIVE]
   The inscription on the door reads "Biology class." (Napis na drzwiach głosi "Sala biologiczna.")
 4. maintain ****
  • twierdzić, mówić formal [TRANSITIVE]
   She maintains that she didn't even touch that chocolate. (Ona twierdzi, że nawet nie dotknęła tej czekolady.)
   I always maintain that something has to change. (Zawsze mówię, że coś musi się zmienić.)
 5. parley
 6. go , *****   informal [TRANSITIVE]
  Najczęściej używane w mowie zależnej, gdy cytujemy czyjąś wypowiedź ustną.
  link synonim: say
 7. parle
 1. do the talking informal
  • wyjaśniać, porozmawiać, mówić
   Let me do the talking, and everything will be cool, all right? (Ja będę mówił, a wszystko będzie na luzie, w porządku?)
   If we bump into anybody, let me do the talking. (Jeśli wpadniemy na kogoś pozwól mi mówić.)
idiom
 1. say somebody's piece , speak somebody's piece
 2. run one's rhymes
 1. say one's piece   informal

Powiązane zwroty — "powiedzieć"

czasownik
inne
rzeczownik
opowieść = story +2 znaczenia
wypowiedź = statement +1 znaczenie
możliwość (np. aby coś powiedzieć) = opening
zapowiedź = promise +2 znaczenia
opowiadanie = storytelling +1 znaczenie
phrasal verb
przysłówek
wprost (np. powiedzieć) = outright +1 znaczenie
ostro (powiedzieć coś) = sharply
poważnie (np. powiedzieć coś) = solemnly
stanowczo (np. powiedzieć coś) = sternly +1 znaczenie
gdyby (używane by powiedzieć, że gdyby sytuacja była inna, coś innego by się stało) = now , także: noo old-fashioned
inne
hmm (używane w piśmie, gdy nie wiemy co powiedzieć) = um
a teraz (używane by powiedzieć, co zostanie zrobione za chwilę) = now for something
idiom

powered by  eTutor logo