"zauważać coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zauważać coś" po polsku

obrazek do "notice" po polsku finger for show something. obrazek do "spot" po polsku
czasownik
 1. notice ****
  • zauważać (istnienie czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
   I'm glad you noticed that. (Miło, że to zauważyłeś.)
   Paul still didn't seem to notice. (Paul ciągle nie zauważył.)
   We need to go back inside before they notice that we're gone. (Musimy wracać do środka, zanim oni zauważą, że nas nie ma.)
 2. note , *****
  • zauważać, zwracać uwagę na oficjalnie [przechodni]
   I noted a big cow running around your field. (Zauważyłem wielką krowę biegającą wokół twojego pola.)
   Did you note her strange behaviour? (Zauważyłeś jej dziwne zachowanie?)
   Note that he didn't help you when you needed it. (Zauważ, że on ci nie pomógł, kiedy tego potrzebowałeś.)
   You should note that he didn't come to work today. (Powinieneś zauważyć, że on nie przyszedł dziś do pracy.)
   Please note that the office is closed on Friday. (Proszę zauważyć, że biuro jest zamknięte w piątek.)
 3. find *****
  • spostrzegać, zauważać [przechodni]
   I found a stain on my shirt. (Zauważyłem plamę na mojej koszuli.)
   I found that my sister was nervous. (Zauważyłam, że moja siostra była zdenerwowana.)
 4. spot , ****
  • dostrzegać, zauważać (zobaczyć coś, co jest trudne do zauważenia) [przechodni]
   A policeman spotted a man stealing a car. (Policjant zauważył mężczyznę kradnącego samochód.)
   The coach spotted my potential and I'm on the team. (Trener dostrzegł mój potencjał i jestem w drużynie.)
 5. tell *****
 6. observe ***
  • zauważać, zaobserwować (np. przeprowadziwszy badania) oficjalnie [przechodni]
   We observed small changes in his behaviour. (Zaobserwowaliśmy niewielkie zmiany w jego zachowaniu.)
   Luke has observed a steady decline of his weight. (Luke zaobserwował stały spadek wagi.)
  • zauważać, poczynić uwagę (na jakiś temat) oficjalnie [przechodni]
   He observed that she wasn't right. (On zauważył, że ona nie miała racji.)
   My mom wisely observed that I was not wearing a proper attire. (Moja mama mądrze zauważyła, że nie miałam na sobie odpowiedniego stroju.)
 7. detect **
 8. figure , *****
 9. perceive ***
 10. remark ***
 11. discover ****
  • zauważać, odkrywać (np. utalentowany zespół) [przechodni]
   We have been discovered by David Smith, our music producer. (Zostaliśmy zauważeni przez Davida Smitha, naszego producenta muzycznego.)
   He discovered me when I was singing in a small bar. (Zauważył mnie, kiedy śpiewałem w małym barze.)
   I discovered some interesting historical facts today. (Odkryłem dziś kilka ciekawych faktów historycznych.)
 12. acknowledge *** , także: ack termin techniczny , także: acknow dawne użycie
  • zauważać, zwracać uwagę [przechodni]
   Did you acknowledge your teacher from high school? (Czy zauważyłeś swojego nauczyciela z liceum?)
   She pretended she didn't acknowledge me. (Ona udawała, że mnie nie zauważyła.)
 13. register ***   [przechodni/nieprzechodni]
 14. clock ***
 15. descry
phrasal verb
 1. point out ***
idiom
 1. catch one's eye
 1. pass a remark
czasownik
 1. miss *****
  • nie zauważać, mijać [przechodni]
   This is a very large building - you can't miss it. (To jest bardzo duży budynek - nie możesz go nie zauważyć.)
   You can't miss this movie. (Nie możesz przegapić tego filmu.)

Powiązane zwroty — "zauważać coś"

czasownik
phrasal verb
uważać = look out +1 znaczenie
inne
rzeczownik
uwaga = attention , att. (skrót) , attn. (skrót) +12 znaczeń
przysłówek
uważnie = carefully +5 znaczeń
przymiotnik
uważny = careful +6 znaczeń
zauważalny = visible +5 znaczeń
wykrzyknik

powered by  eTutor logo