"ostro" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ostro" po polsku

ostro

przysłówek
 1. sharply **
  • uszczypliwie (odezwać się), ostro (powiedzieć coś)
   He criticised her actions sharply. (On ostro skrytykował jej poczynania.)
   I spoke too sharply, I'm sorry. (Mówiłem zbyt ostro, przepraszam.)
 2. acutely  
 3. keenly
 4. sharp ***
 5. stridently
 6. shrilly
 7. pungently  
 8. acridly
 9. acrimoniously
 10. ripely
  • ostro (np. pachnieć)
 11. incisively
 12. nippily
przymiotnik
 1. jarringly

powered by  eTutor logo