"sharp" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sharp" po angielsku

sharp ***

obrazek do "sharp" po polsku A Very Sharp Knife
przymiotnik
 1. ostry (np. nóż, krawędź)
  This knife isn't as sharp as it ought to be. (Ten nóż nie jest tak ostry jak powinien być.)
  "Be careful with these scissors!" "Don't worry, they aren't sharp at all." ("Uważaj z tymi nożyczkami!" "Nie martw się, one w ogóle nie są ostre.")
  I cut myself with a sharp knife. (Skaleczyłam się ostrym nożem.)
  These knives are sharp! (Te noże są ostre!)
  przeciwieństwo: blunt
 2. ostry (obraz)
  Your photos aren't sharp because your hands are shaking. (Twoje zdjęcia nie są ostre, bo trzęsą ci się ręce.)
  These photographs are so sharp, your camera must be really good. (Te zdjęcia są takie ostre, twój aparat musi być naprawdę dobry.)
 3. ostry (nagły, np. skręt, zakręt)
  Watch out for the sharp turn! (Uważaj na ostry zakręt!)
  Watch out! There is a sharp turn! (Uważaj! Tam jest ostry zakręt!)
  Don't speed up on sharp bends! (Nie przyśpieszaj na ostrych zakrętach!)
 4. nagły, gwałtowny (np. wzrost cen)
  The sharp change of prices surprised the citizens. (Nagła zmiana cen zdziwiła obywateli.)
  We're expecting a sharp rise of petrol prices. (Spodziewamy się gwałtownego wzrostu cen benzyny.)
  link synonim: steep
  przeciwieństwo: mild
 5. wyraźny (np. różnica)
  There is a sharp difference in the quality of the material. (Jest wyraźna różnica w jakości materiału.)
  There is a sharp difference between these two pictures. (Pomiędzy tymi dwoma obrazami jest wyraźna różnica.)
  I can see a sharp difference between margarine and butter. (Widzę wyraźną różnicę pomiędzy margaryną a masłem.)
  zobacz także: neutral
 6. ostry, przeszywający (np. ból)
  She felt a sharp pain in her chest. (Ona poczuła ostry ból w klatce piersiowej.)
  I couldn't sleep because of a sharp pain in my knee. (Nie mogłem spać z powodu przeszywającego bólu w kolanie.)
  Do you have a pain killer? I have a sharp pain in my stomach. (Masz tabletkę przeciwbólową? Mam ostry ból brzucha.)
 7. ostry (np. ton głosu, krytycyzm)
  Her voice is rather sharp when she mentions him. (Jej głos jest raczej ostry, kiedy o nim wspomina.)
  His idea met with sharp criticism from his parents. (Jego pomysł spotkał się z ostrym krytycyzmem od jego rodziców.)
  His criticism is very sharp. I don't like him. (Jego krytycyzm jest bardzo ostry. Nie lubię go.)
  przeciwieństwo: dull
 8. bystry, inteligentny
  He has a very sharp mind. (On ma bardzo bystry umysł.)
  My son is only six years old but he's very sharp! (Mój syn ma tylko sześć lat, ale jest bardzo inteligentny!)
  Let's ask Jack for help, he's sharp and he always knows what to do. (Poprośmy Jacka o pomoc, on jest bystry i zawsze wie co robić.)
  link synonim: smart
 9. ostro zatemperowany (np. ołówek)
  He always has sharp pencils on his desk. (On zawsze ma ostro zatemperowane ołówki na swoim biurku.)
  Be careful with this pencil, it's sharp. (Bądź ostrożny z tym ołówkiem, jest ostro zatemperowany.)
  Painting with sharp crayons is much easier. (Malowanie ostro zatemperowanymi kredkami jest dużo łatwiejsze.)
 10. ostry, przenikliwy (np. dźwięk)
  I heard a sharp sound and I ran in its direction. (Usłyszałem przenikliwy dźwięk i pobiegłem w jego stronę.)
  A sharp sound rang in my head. (Przenikliwy dźwięk dzwonił w mojej głowie.)
  The dog raised his ears when he heard a strange sharp sound. (Pies podniósł uszy, kiedy usłyszał dziwny przenikliwy dźwięk.)
  link synonim: penetrating
 11. wyraźny, wyrazisty, intensywny, cierpki (smak)
  The dish that I ate had a sharp flavour. (Danie, które zjadłem, miało wyraźny smak.)
  This wine has a sharp bouquet. (To wino ma cierpki bukiet.)
  I like the sharp taste of lemon. (Lubię cierpki smak cytryny.)
 12. modny (o ubraniach)
  She wears sharp clothes and looks very elegant. (Ona nosi modne ubrania i wygląda bardzo elegancko.)
  I really like your dress, it's very sharp. (Naprawdę podoba mi się twoja sukienka, jest bardzo modna.)
  She can't afford sharp clothes. (Nie stać ją na modne ubrania.)
 13. wyraźny, określony (kształt)
  I saw a sharp shape. I think it was a ghost. (Widziałam wyraźny kształt. Myślę, że to był duch.)
 14. bystry
  My son is very sharp. (Mój syn jest bardzo bystry.)
  My cat's not very sharp. (Mój kot nie jest zbyt bystry.)
  My boyfriend is very sharp. (Mój chłopak jest bardzo bystry.)
 15. z krzyżykiem (nuta)
  This note has a sharp, so you should play it higher. (Ta nuta ma krzyżyk, więc powinieneś ją zagrać wyżej.)
 16. grany na wysokim tonie (muzyka)
przysłówek
 1. za wysoko (w muzyce)
  You played the whole piece sharp. (Zagrałeś cały utwór za wysoko.)
  He has a tendency to sing sharp. (On ma tendencję do śpiewania za wysoko.)
  przeciwieństwo: flat
 2. punktualnie
  The lecture starts at 8.00 sharp. (Wykład rozpoczyna się punktualnie o 8.00.)
  Przysłówek należy umieścić za godziną.
 3. gwałtownie, nagle, ostro
  link synonim: sharply
rzeczownik
 1. nuta z krzyżykiem
  A sharp is higher than a natural. (Nuta z krzyżykiem jest wyższa niż nuta niealterowana.)
 2. krzyżyk (znak w notacji muzycznej)
  Do you know how to write down a sharp? (Wiesz jak zapisać krzyżyk?)
  A sharp looks like a hashtag. (Krzyżyk wygląda jak hashtag.)
 3. krętacz, kanciarz slang
  Don't give him any money, he's a sharp. (Nie dawaj mu żadnych pieniędzy, to krętacz.)
  I thought he's my friend but he's just a sharp - he stole my money! (Myślałem, że jest moim przyjacielem, ale to kanciarz - ukradł mi pieniądze!)
  Don't listen to what he says, I've known him for a long time - he is a sharp. (Nie słuchaj co on mówi, znam go od dawna - to krętacz.)
nazwa własna
 1. Sharp
  I bought a Sharp TV. (Kupiłem telewizor marki Sharp.)

Powiązane zwroty — "sharp"

przysłówek
sharply = nagle, gwałtownie +2 znaczenia
sharply divide = ostro podzielić (np. zwolenników i przeciwników)
sharply define = ostro rysować się (np. na tle nieba)
przymiotnik
rzeczownik
idiom
inne
inne
kolokacje

"sharp" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sharp" po polsku

nazwa własna
 1. Sharp  
  I bought a Sharp TV. (Kupiłem telewizor marki Sharp.)