"być czujnym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "być czujnym" po polsku — Słownik angielsko-polski

być czujnym

 1. be vigilant , także: be watchful  
 2. stay sharp
czasownik
 1. stay alert
 2. to stay alert  
idiom
 1. be on one's guard
  • mieć się na baczności, być czujnym
   Be on your guard, the police is looking for you. (Bądź czujny, policja cię szuka.)
   She had to be on her guard, she couldn't make a mistake. (Ona musiała mieć się na baczności, nie mogła zrobić żadnego błędu.)
 2. be on one's toes , keep on one's toes , stay on one's toes
 3. know which end is up
 4. keep a weather eye open  
 5. keep one's eyes open informal , keep one's eyes peeled , keep one's eyes skinned
  • uważać, być czujnym
   Tell everyone to keep their eyes skinned for the health inspector. (Przekaż wszystkim, aby byli czujni, bo przybędzie inspektor sanitarny.)
 6. keep one's eye on the ball
przymiotnik
 1. alert **
  • czujny, uważny
   giving all your attention to what is being said or to what is happening, etc
   When you look after children, you have to be alert all the time. (Kiedy opiekujesz się dziećmi, musisz być cały czas czujny.)
   My mind is most alert at night, while other people sleep. (Mój umysł jest najbardziej czujny nocą, kiedy inni śpią.)
   zobacz także: ready
 2. wary *
 3. vigilant
 4. keen *
 5. watchful
 6. wide-awake
 7. wakeful
 8. tentie , także: tenty
 9. open-eyed
 10. advertent
 11. arrect
 12. wakerife
 13. expedite
 14. Argus-eyed

Powiązane zwroty — "być czujnym"

czasownik
rzeczownik
czuwanie = watch +1 znaczenie
czujność = alert +5 znaczeń
czujka = picket +2 znaczenia
inne
phrasal verb
przymiotnik
przysłówek
czujnie = alertly +3 znaczenia
Zobacz także: nie czuć się sobą

"być czujnym" — Słownik kolokacji angielskich

keep on one's toes kolokacja
 1. keep czasownik + toe rzeczownik = być czujnym, trzymać rękę na pulsie
  Bardzo silna kolokacja

  It's going to keep you on your toes and ready for anything.

  Podobne kolokacje: