sharp = ostry (np. nóż, krawędź)

A Very Sharp Knife

Źródło: http://www.dpchallenge.com/image.php?IMAGE_ID=501030

ostry (np. nóż, krawędź)

sharp = ostry (np. nóż, krawędź)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

This knife isn't as sharp as it ought to be. = Ten nóż nie jest tak ostry jak powinien być.