"ostry" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ostry" po polsku

ostry

obrazek do "sharp" po polsku A Very Sharp Knife obrazek do "spicy" po polsku Why Do Some People Like Spicy Food While Others Can't Stand It ...
przymiotnik
 1. sharp ***
  • ostry (np. nóż, krawędź)
   This knife isn't as sharp as it ought to be. (Ten nóż nie jest tak ostry jak powinien być.)
   "Be careful with these scissors!" "Don't worry, they aren't sharp at all." ("Uważaj z tymi nożyczkami!" "Nie martw się, one w ogóle nie są ostre.")
   I cut myself with a sharp knife. (Skaleczyłam się ostrym nożem.)
   These knives are sharp! (Te noże są ostre!)
   przeciwieństwo: blunt
  • ostry (obraz)
   Your photos aren't sharp because your hands are shaking. (Twoje zdjęcia nie są ostre, bo trzęsą ci się ręce.)
   These photographs are so sharp, your camera must be really good. (Te zdjęcia są takie ostre, twój aparat musi być naprawdę dobry.)
  • ostry (nagły, np. skręt, zakręt)
   Watch out for the sharp turn! (Uważaj na ostry zakręt!)
   Watch out! There is a sharp turn! (Uważaj! Tam jest ostry zakręt!)
   Don't speed up on sharp bends! (Nie przyśpieszaj na ostrych zakrętach!)
  • ostry, przeszywający (np. ból)
   She felt a sharp pain in her chest. (Ona poczuła ostry ból w klatce piersiowej.)
   I couldn't sleep because of a sharp pain in my knee. (Nie mogłem spać z powodu przeszywającego bólu w kolanie.)
   Do you have a pain killer? I have a sharp pain in my stomach. (Masz tabletkę przeciwbólową? Mam ostry ból brzucha.)
  • ostry (np. ton głosu, krytycyzm)
   Her voice is rather sharp when she mentions him. (Jej głos jest raczej ostry, kiedy o nim wspomina.)
   His idea met with sharp criticism from his parents. (Jego pomysł spotkał się z ostrym krytycyzmem od jego rodziców.)
   His criticism is very sharp. I don't like him. (Jego krytycyzm jest bardzo ostry. Nie lubię go.)
   przeciwieństwo: dull
  • ostry, przenikliwy (np. dźwięk)
   I heard a sharp sound and I ran in its direction. (Usłyszałem przenikliwy dźwięk i pobiegłem w jego stronę.)
   A sharp sound rang in my head. (Przenikliwy dźwięk dzwonił w mojej głowie.)
   The dog raised his ears when he heard a strange sharp sound. (Pies podniósł uszy, kiedy usłyszał dziwny przenikliwy dźwięk.)
   link synonim: penetrating
 2. clear *****
  • wyraźny, ostry, klarowny
   This new monitor has a very clear picture. (Ten nowy monitor ma bardzo wyraźny obraz.)
   Her voice wasn't very clear on the telephone. (Jej głos nie brzmiał zbyt wyraźnie przez telefon.)
 3. fierce **
  • zażarty, zacięty, zajadły, zagorzały, gwałtowny, ostry (bardzo mocny)
   She turned a sharp, fierce look upon him. (Ona rzuciła mu ostre, zażarte spojrzenie.)
   A fierce cry of pain and outrage nearly deafened him. (Gwałtowny okrzyk bólu i oburzenia niemal go ogłuszył.)
   The explosion and the fierce recoil sent him reeling. (Eksplozja i ostre szarpnięcie sprawiło, że się zatoczył.)
   Our competition is fierce. (Nasza konkurencja jest zacięta.)
   We have only 5 fierce supporters. (Mamy tylko 5 zagorzałych zwolenników.)
   zobacz także: cruel, brutal
 4. spicy * , także: spicey
 5. tight **
  • surowy, ostry (np. kontrola, dyscyplina)
   My upbringing was tight, I had too many prohibitions. (Moje wychowanie było surowe, miałem za dużo zakazów.)
   Tight criticism will be good for him. (Surowa krytyka będzie dla niego dobra.)
 6. acute *
  • ostry (o ostrym przebiegu, np. o chorobie)
   brief and severe
   The cause of his death was acute pneumonia. (Przyczyną jego śmierci było ostre zapalenie płuc.)
  • ostry (o kącie mniejszym niż 90 stopni) termin techniczny
 7. harsh **
  • ostry, nieprzyjemny (zbyt mocny, zbyt głośny, zbyt jasny, itd.)
   He tried to shield his eyes from the harsh light. (On próbował osłonić swoje oczy przed ostrym światłem.)
 8. rough **
  • ostry, brutalny, szorstki
   He can be pretty rough sometimes. (On potrafi być czasami dość brutalny.)
   He is so rough with me! (On jest wobec mnie taki szorstki!)
   link synonim: brutal
   zobacz także: impolite, rude
 9. ripe *
  • ostry (zapach)  BrE
 10. violent ***
  • jaskrawy, ostry (np. kolor, światło)
   A violent light of a hospital lamp woke me up. (Ostre światło szpitalnej lampy obudziło mnie.)
   You look good in violent green. (Wyglądasz dobrze w jaskrawym zielonym kolorze.)
 11. aggressive ***
  • dynamiczny (o firmie), ostry (o konkurencji)
   An aggressive tactic is the key to our success. (Ostra taktyka jest kluczem do naszego sukcesu.)
   It will be an aggressive competition. (To będą ostre zawody.)
 12. pungent
  • ostry (smak, zapach)
 13. keen *
  • ostry, bystry, błyskotliwy, cięty, przenikliwy (np. ostrze, umysł, powietrze)
   Those riddles were no match for his keen mind. (Te zagadki nie były wyzwaniem dla jego przenikliwego umysłu.)
   I haven't seen such a keen blade before. (Nigdy wcześniej nie widziałem tak ostrego ostrza.)
 14. jagged , jaggy
 15. poignant
 16. savage *
  • ostry, srogi
   His savage criticism had an impact on my future plans. (Jego sroga krytyka miała wpływ na moje plany na przyszłość.)
  • mocny, ostry, hardcorowy (o czymś wyjątkowo trudnym, ryzykownym)  AmE slang
   We can't sleep on the beach. This is too savage. (Nie możemy spać na plaży. To jest zbyt hardcorowe.)
 17. live ***
  • ostry (np. broń, amunicja)
 18. hard , *****
  • ostry (o świetle)
   I was hit in the eyes by hard light. (Ostre światło uderzyło mnie w oczy.)
   The hard light blinded the man. (Ostre światło oślepiło mężczyznę.)
   zobacz także: harsh
 19. tangy
 20. bruising
 21. acrid
 22. piercing
 23. shrewd
 24. vehement
 25. strident
  • ostry (o krytyce, komentarzu)
 26. scorching
 27. peppery
 28. incisive
 29. hard-hitting
 30. piquant
 31. stinking
 32. scalding
 33. trenchant
 34. astringent
  • uszczypliwy, cierpki, ostry
   Due to astringent criticism, she suffered from depression. (Cierpiała na depresję z powodu ostrej krytyki.)
 35. censorious
 36. scraggy
 37. nippy potocznie
  • ostry (np. smak, aromat)
 38. keen-edged
  • ostry (np. nóż)
 39. condimental
  • ostry (w smaku)
 40. hardcase
 41. penetrant
 42. pin-sharp
  • ostry (o obrazie)
 43. aquiline
 44. cutthroat
 45. inclement
 46. incisory
  • ostry (np. nóż)
 47. knock-down-drag-out
 48. wair
 1. in focus
 1. jagged peak

Powiązane zwroty — "ostry"

rzeczownik
ostrze = blade +4 znaczenia
ostrość = focus +12 znaczeń
zaostrzenie = intensification +1 znaczenie
idiom
przysłówek
ostro = sharply +11 znaczeń
przymiotnik
czasownik
drapać (powodować ostry dźwięk) = scratch
ostrzyć = grind +3 znaczenia
inne
Zobacz także: ostrzenieostrzeń

"ostry" — Słownik kolokacji angielskich

in focus kolokacja
 1. in przyimek + focus rzeczownik = ostry, w ostrości
  Bardzo silna kolokacja

  After all, they may never have seen the world in focus.

  Podobne kolokacje:
jagged peak kolokacja
 1. jagged przymiotnik + peak rzeczownik = ostry, poszarpany szczyt
  Silna kolokacja

  He stared at the mountains with their sharp, jagged peaks.

  Podobne kolokacje: