Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"blade" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "blade" po angielsku

blade **

obrazek do "blade" po polsku
rzeczownik
 1. ostrze [policzalny]
  Be careful with the blade. (Uważaj na ostrze.)
  The knife was black with a silver blade. (Nóż był czarny ze srebrnym ostrzem.)
 2. klinga, brzeszczot [policzalny]
  The knight sharpened the blade. (Rycerz naostrzył klingę.)
  The blade was very sharp and he cut his finger. (Brzeszczot był bardzo ostry i on skaleczył się w palec.)
 3. skrzydło (wiatraka)
  Wind is moving the blades of a windmill. (Wiatr porusza skrzydłami wiatraka.)
 4. pióro (wiosła lub wycieraczki samochodowej)
  You have to fix the blade of the wiper because I can't wipe the windscreen. (Musisz naprawić pióro wycieraczki, bo nie mogę wytrzeć przedniej szyby.)
 5. ostrze (dolna część łyżwy) [policzalny]
  The blade wrongly cut the ice and the skater fell down. (Ostrze źle przecięło lód i łyżwiarz upadł.)
  The blades in her skates are blunt. (Ostrza w jej łyżwach są tępe.)
 6. wiór (odłupek kamienny)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

blade **

czasownik
 1. jeździć na łyżworolkach
  We bladed on our first date. (Jeździliśmy na łyżworolkach na naszej pierwszej randce.)
  I don't know how to blade. (Nie wiem jak jeździć na łyżworolkach.)

"blade" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "blade" po polsku

blade

przymiotnik
 1. pale **
  • blade (o słabym świetle)
   I can't read, the light is too pale. (Nie mogę czytać, światło jest zbyt blade.)
   I saw her in the pale light of the moon. (Zobaczyłem ją w bladym świetle księżyca.)
obrazek do "pale" po polsku
przymiotnik
 1. white *****  
  She went white with fear as the dog started running towards her. (Ona zrobiła się blada ze strachu kiedy pies zaczął biec w jej stronę.)
  Your face is so white, are you OK? (Twoja twarz jest taka blada, czy dobrze się czujesz?)
  He turned white when he saw a policeman standing at his door. (On zrobił się blady, kiedy zobaczył policjanta stojącego u jego drzwi.)
 2. pale **
  • blady (o odcieniu skóry)
   She has a beautiful pale complexion. (Ona ma piękną bladą cerę.)
   You are so pale - are you OK? (Jesteś taka blada - czy wszystko w porządku?)
  • blady (o słabo nasyconym kolorze)
   The walls are too pale for my taste. (Ściany są zbyt blade jak na mój gust.)
   This pale pink looks good on bedroom walls. (Ten blady róż wygląda dobrze na ścianach sypialni.)
 3. thin ***
  • blady, słaby
   Your brother is very thin today. (Twój brat jest dziś bardzo blady.)
   You look very thin, do you want to sit down? (Wyglądasz bardzo słabo, czy chcesz usiąść?)
   zobacz także: weak
 4. watery , także: waterish
 5. ashen  
 6. sickly
 7. pallid  
 8. sallow
  • blady (np. o kimś, kto wygląda na chorego), ziemisty (kolor, o cerze)
   Her complexion became sallow because she had been smoking for years. (Jej cera stała się ziemista, ponieważ paliła przez lata.)
 9. wan **
 10. pasty , pasty-faced
  • ziemisty, blady (np. o twarzy)
   He's an unattractive man with pasty skin. (On jest nieatrakcyjnym mężczyzną o bladej skórze.)
   Who's that pasty-faced girl over there? (Kim jest tamta blada dziewczyna?)
   zobacz także: pale
 11. milky *   termin literacki
 12. livid   termin literacki
  Why are you so livid? Are you sick? (Dlaczego jesteś tak blady? Jesteś chory?)
  She's so livid because she thought she saw a ghost. (Ona jest taka blada, bo myślała, że widziała ducha.)
 13. peaky British English , peaked American English
 14. mealy  
 15. pale-skinned  
 16. grey-faced
idiom
 1. pale around the gills potocznie , także: blue around the gills , także: green around the gills
przysłówek
 1. waterily

powered by  eTutor logo