KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"rozmyty" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozmyty" po polsku

rozmyty

przymiotnik
 1. fuzzy *
  • rozmyty, niewyraźny, zamazany
   We have a fuzzy picture of what lies at the center of a black hole. (Mamy niewyraźne zdjęcie tego co znajduje się w centrum czarnej dziury.)
   zobacz także: blurry
 2. diffuse *
 3. blurred
 4. watery , także: waterish
 5. wishy-washy
czasownik
 1. blur **  
  He blurred their faces on the image. (On zamazał ich twarze na obrazku.)
czasownik
 1. smear *
  • usmarować (się czymś), rozmazać (np. makijaż), mazać (np. kredką po ścianie)
   He was smeared with grease. (On był usmarowany smarem.)
   Her makeup got smeared. (Jej makijaż się rozmazał.)
czasownik
 1. fade ** , fade away
  • znikać, gasnąć, rozmywać się [INTRANSITIVE]
   Some people are easy to remember, but others sort of fade into the background. (Niektórzy ludzie są łatwi do zapamiętania, ale inni tak jakby znikają w tle.)
   The images started to fade away and everything around me turned black. (Obrazy zaczęły się rozmywać i wszystko wokół mnie stało się czarne.)
 2. melt **
czasownik
 1. smudge
  • rozmazywać (tusz, brud)
   She smudged the ink while writing the letter. (Ona rozmazała tusz podczas pisania listu.)
   You won't clean it that way! You'll only smudge the dirt. (Nie wyczyścisz tego w ten sposób! Tylko rozmażesz brud.)

powered by  eTutor logo