Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"groom" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "groom" po angielsku

groom
bridegroom

obrazek do "groom" po polsku
rzeczownik
 1. pan młody
  The groom was waiting for the bride outside the church. (Pan młody czekał na pannę młodą przed kościołem.)
  The groom could finally kiss the bride. (Pan młody mógł wreszcie pocałować pannę młodą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

groom
stablehand , także: stable-hand , także: stable hand

rzeczownik
 1. stajenny, stajenna
  Our groom is training our new horse. (Nasz stajenny szkoli naszego nowego konia.)
  A groom has to know how to take care of a horse. (Stajenny musi wiedzieć, jak zajmować się koniem.)
  My grandfather was a stablehand. (Mój dziadek był stajennym.)

groom *

czasownik
 1. wyszczotkować (np. konia, kota)
  My father is in the stable, he is grooming our horse. (Mój tata jest w stajni, szczotkuje naszego konia.)
  Groom the cat because he's moulting. (Wyszczotkuj kota, bo on linieje.)
 2. przygotowywać (np. do ważnych egzaminów)
  My mother grooms cats for shows. (Moja mama przygotowuje koty do wystaw.)
  Sally is grooming Tim for an examination. (Sally przygotowuje Tima do egzaminu.)
 3. dbać o siebie, oporządzać się
  You have to groom more, you look unkempt. (Musisz bardziej dbać o siebie, wyglądasz na zaniedbanego.)
 4. myć się (np. kot)
  The cat is grooming on the table! That's unhygienic! (Kot myje się na stole! To jest niehigieniczne!)
  "The cat has wet paws." "He was grooming himself." ("Kot ma mokre łapy." "On się mył.")

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. masztalerz [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.