"stajenny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stajenny" po polsku — Słownik angielsko-polski

stajenny

rzeczownik
 1. groom , stablehand , także: stable-hand , także: stable hand
  • stajenny, stajenna
   Our groom is training our new horse. (Nasz stajenny szkoli naszego nowego konia.)
   A groom has to know how to take care of a horse. (Stajenny musi wiedzieć, jak zajmować się koniem.)
   My grandfather was a stablehand. (Mój dziadek był stajennym.)
 2. syce
  • stajenny (w Indiach)
 3. stableman  
przymiotnik
 1. ostler British English , hostler American English  
 2. stable lad British English , stable boy American English

"stajenny" — Słownik kolokacji angielskich

stable hand kolokacja
 1. stable przymiotnik + hand rzeczownik = stajenny, stajenna
  Luźna kolokacja

  The Chinese played little role in the sport, except to work as stable hands.

  Podobne kolokacje: