BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"skrzydło" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skrzydło" po polsku

skrzydło

obrazek do "wing" po polsku obrazek do "wing" po polsku
rzeczownik
 1. wing ***
  • skrzydło (ptaka, owada) [policzalny]
   The swallow had a broken wing. (Jaskółka miała złamane skrzydło.)
   The butterfly spread its wings. (Motyl rozpostarł skrzydła.)
  • skrzydło (samolotu) [policzalny]
   The wing came out and the plane crashed. (Skrzydło się oderwało i samolot się rozbił.)
   In this movie two men fight on a wing during the flight. (W tym filmie dwóch mężczyzn walczy na skrzydle podczas lotu.)
  • skrzydło (część budynku) [policzalny]
   In order to speak to the dean, you need to go to the wing A. (W celu porozmawiania z dziekanem, musi się Pani udać do skrzydła A.)
   You can find his office in the east wing of the building. (Możesz znaleźć jego biuro we wschodnim skrzydle budynku.)
  • odłam, skrzydło (np. w partii) [policzalny]
   He belongs to the right wing of the liberal party. (On należy do prawego skrzydła partii liberalnej.)
   He is the member of the newly found wing. (On jest członkiem nowo powstałego odłamu.)
  • skrzydło (odległa prawa lub lewa część boiska) [policzalny]
   Ronaldo passed the ball to the left wing of the pitch. (Ronaldo podał piłkę do lewego skrzydła boiska.)
   He usually plays on the right wing. (On zazwyczaj gra na prawym skrzydle.)
 2. blade **
  • skrzydło (wiatraka)
   Wind is moving the blades of a windmill. (Wiatr porusza skrzydłami wiatraka.)
 3. flank *
  • flanka, skrzydło (termin używany w wojskowości i sporcie)
   Our platoon is supposed to cover the left flank. (Nasz pluton ma osłaniać lewą flankę.)
   He passed to the player on the right flank. (On podał do gracza na prawym skrzydle.)
  • skrzydło (wojska, drużyny piłkarskiej)
 4. arm , *****
  • ramię, skrzydło (np. zbrojne) [policzalny]
   The military arm of the party attacked their opponents. (Zbrojnę ramię partii zaatakowało ich przeciwników.)
przymiotnik
 1. winglike

Powiązane zwroty — "skrzydło"

rzeczownik
przymiotnik
czasownik

powered by  eTutor logo