"odłam" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odłam" po polsku

odłam

rzeczownik
 1. fraction **
  • część, frakcja, odłam [policzalny]
   Every fraction in Africa caIls themselves by these noble names. (Każda frakcja w Afryce nosi szlachetną nazwę.)
 2. wing ***
 3. splinter group  
 4. breakaway faction
 1. sect
  • odłam (np. religijny lub polityczny)
   Two of the older sects-the Congregationalists and the Baptists-were able to increase their membership dramatically. (Dwa starsze odłamy - Kongregacjonaliści i Baptyści - zdołały radykalnie powiększyć liczbę członków.)
phrasal verb
 1. break off *  
  He broke off a piece of chocolate and gave it to me. (On oderwał kawałek czekolady i dał ją mnie.)

Powiązane zwroty — "odłam"

rzeczownik
odłamek = fragment +8 znaczeń
Aryjczyk (odłam ludów indoeuropejskich) = Aryan
Kościół Zjednoczeniowy (odłam chrześcijaństwa powstały w Azji w latach 50-tych XX wieku) = Unification Church
przymiotnik
protestancki (odłam kościoła oddzielony od Kościoła Anglikańskiego) = Nonconformist

"odłam" — Słownik kolokacji angielskich

splinter group kolokacja
 1. splinter rzeczownik + group rzeczownik = odłam
  Bardzo silna kolokacja

  This must be the reason why he didn't pay any attention to the other splinter groups during the last year.

  Podobne kolokacje:
breakaway faction kolokacja
 1. breakaway przymiotnik + faction rzeczownik = odłam, frakcja
  Zwykła kolokacja

  This decision caused some criticism from party ranks and led to the formation of some minor breakaway factions.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo