BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"fragment" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "fragment" po polsku

fragment

obrazek do "portion" po polsku obrazek do "section" po polsku
rzeczownik
 1. portion ***
  • część, partia, fragment [policzalny]
   This portion of the documentary is devoted to his teenage times. (Ten fragment filmu dokumentalnego jest poświęcony jego nastoletnim czasom.)
   A large portion of the society thinks about emigration. (Duża część społeczeństwa myśli o emigracji.)
   przeciwieństwo: whole
   zobacz także: section, segment
 2. passage ***
  • ustęp, fragment [policzalny]
   Our task was to write a short passage about how we spent our holidays. (Naszym zadaniem było napisanie krótkiego ustępu o tym jak spędziliśmy wakacje.)
   She proudly quoted a passage from one of Shakespeare's plays. (Ona dumnie zacytowała fragment z jednej ze sztuk Szekspira.)
 3. extract **
  • urywek, fragment (tekstu, filmu) [policzalny]
   The pupils are analyzing an extract from the poem. (Uczniowie analizują fragment wiersza.)
   Read this extract of the text and then answer the questions below it. (Przeczytajcie ten urywek tekstu, a potem odpowiedzcie na pytania, które są poniżej.)
  • fragment (np. książki) [policzalny]
   Our teacher gave us a book extract to read. (Nasz nauczyciel dał nam fragment z książki do przeczytania.)
   This is my favourite extract from this book. (To jest mój ulubiony fragment z tej książki.)
   Can you read me this extract? (Czy możesz przeczytać mi ten fragment?)
 4. fragment **
 5. excerpt **
  • wyjątek, ustęp, fragment (np. filmu, książki)
   I want you to watch another excerpt from the film. (Chcę żebyście zobaczyli kolejny fragment filmu.)
 6. scrap **
  • fragment (np. poezji), urywek (np. rozmowy) [policzalny]
   I've only heard a scrap of their conversation. (Usłyszałem tylko urywek ich rozmowy.)
 7. snippet
 8. tad
 9. section ****
  • fragment, część (całości)
   I want to cut off this section of the dress. (Chcę uciąć tę część sukienki.)
   I will show you a section of that article. (Pokażę ci fragment tamtego artykułu.)
 10. deal *****

Powiązane zwroty — "fragment"

rzeczownik
scena (fragment filmu lub odsłona sztuki teatralnej) = scene
tło (fragment dekoracji scenicznej w teatrze) = backdrop
strofa (fragment wiersza, piosenki) = verse
bryła (fragment czegoś bez określonego kształtu) = mass
jelita (fragment układu trawiennego) = bowels
wyróżnienie (np. zaznaczony fragment tekstu) = highlight , także: hilite potocznie
czerep (fragment ceramiki) = shard , także: sherd
draperia (fragment materiału) = drape
lekcja (fragment Biblii) = lection
szczepka (fragment rośliny) = graft
intermedium (krótki, nastrojowy fragment orkiestrowy) = interlude
werset (fragment świętej księgi) = verset
skrzydełko (fragment skrzydła ptaka) = calypter
obojczyk (fragment uzbrojenia ochronnego) = bevor
sampler (podobne do syntezatora urządzenie elektroniczne, które przetwarza wprowadzony do niego dźwięk lub fragment utworu i pozwala na dowolne nim manipulowanie) = sampler
czepek (fragment owodni na główce noworodka) = caul
krótka wypowiedź wyemitowana w telewizji lub radiu (np. fragment wywiadu, slogan wyborczy) = sound bite , soundbite
czasownik
wycinać (fragment artykułu prasowego) = clip
wyciągać (np. fragment z tekstu) = excise
samplować (wykorzystywać fragment utworu w nowej produkcji) = sample
phrasal verb
usuwać coś (jakiś fragment tekstu) = cut something out
przymiotnik
fragmentaryczny = fragmented +3 znaczenia
wydłużony (fragment skalny) = prolate
inne
mer (fragment cząsteczek polimerów) = structural unit

"fragment" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fragment" po angielsku

fragment **

rzeczownik
 1. fragment, fragm. (skrót), część, odłamek, okruch, ułamek, urywek [policzalny]
  zobacz także: piece

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. rozbijać (np. opozycję)
  The scandal fragmented our opposition. (Skandal rozbił naszą opozycję.)
 2. rozpadać się
  The plate fragmented when it hit the ground. (Talerz rozpadł się kiedy uderzył o ziemię.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo