TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"wyróżnienie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyróżnienie" po polsku

wyróżnienie

rzeczownik
 1. merit **
  • wartość, zaleta, zasługa, wyróżnienie [policzalny lub niepoliczalny]
   My husband was promoted because of merit, not because of friendship. (Mój mąż został awansowany z powodu zasługi, a nie przez przyjaźń.)
   I can't see any merit in his proposal. (Nie widzę żadnej zalety w jego ofercie.)
   przeciwieństwo: fault
 2. honour BrE , honor AmE ***
 3. distinction **
  • wyróżnienie (szczególny zaszczyt) [tylko liczba pojedyncza]
   He held that distinction for only a couple of hours. (On posiadał ten zaszczyt tylko przez kilka godzin.)
   Your son deserves the distinction because he's the best from his class. (Twój syn zasłużył na to wyróżnienie, bo jest najlepszy ze swojej klasy.)
  • wyróżnienie (w szkole, np. za wyniki w nauce) [policzalny lub niepoliczalny]
   He gained a distinction on his school certificate. (On otrzymał wyróżnienie na swoim świadectwie szkolnym.)
   She graduated from school with distinction. (Ona skończyła szkołę z wyróżnieniem.)
 4. honourable mention BrE , honorable mention AmE
  • wyróżnienie, honorowe wyróżnienie (gdy na liście nagrodzonych wymieniamy pracę, która była bardzo dobra, ale nie dostała nagrody)
 5. highlight *** , także: hilite potocznie
  • wyróżnienie (np. zaznaczony fragment tekstu)
 6. favouritism BrE , favoritism AmE
 7. commendation
 8. accolade
 9. distinguishment   przestarzale [policzalny lub niepoliczalny]
czasownik
 1. feature ****
 2. differentiate *
 3. signalize AmE , signalise BrE
czasownik
 1. favour BrE , favor AmE ***
 2. distinguish **
  • wyróżnić, odróżnić (czynić innym) [przechodni]
   Your green eyes distinguish you from other girls. (Twoje zielone oczy wyróżniają cię spośród innych dziewcząt.)
   Your strong accent distinguishes you from other students. (Twój silny akcent wyróżnia cię od innych uczniów.)
 3. singularise BrE , singularize AmE
phrasal verb
 1. mark out
czasownik
 1. put somebody first
phrasal verb
 1. single somebody out
 2. set somebody apart
czasownik
 1. dominate ***
  • wyróżniać się, dominować (np. nad miastem) [przechodni]
   Sky Tower dominates Wroclaw. (Sky Tower dominuje nad Wrocławiem.)
   Your son dominates the whole class with his intelligence. (Twój syn wyróżnia się ze swojej klasy inteligencją.)
 2. excel *
 3. stand alone
 4. distinguish oneself
  • wyróżniać się, odznaczać się (dać się zapamiętać)
   The company distinguishes itself from its competitors by excellent customer service. (Firma wyróżnia się sporód konkurencji poprzez wyśmienitą obsługę klienta.)
   He distinguished himself on the battlefied. (On wyróżniał się na polu walki.)
phrasal verb
 1. stand out *
 2. stand apart  
idiom
 1. stand out in bold relief , także: stand out in sharp relief , także: stand out in clear relief  

"wyróżnienie" — Słownik kolokacji angielskich

honorable mention kolokacja
 1. honorable przymiotnik + mention rzeczownik = wyróżnienie, honorowe wyróżnienie (gdy na liście nagrodzonych wymieniamy pracę, która była bardzo dobra, ale nie dostała nagrody)
  Bardzo silna kolokacja

  He was a 2004 and 2006 Pac-10 conference honorable mention.

  Podobne kolokacje:
honourable mention kolokacja
 1. honourable przymiotnik + mention rzeczownik = wyróżnienie, honorowe wyróżnienie (gdy na liście nagrodzonych wymieniamy pracę, która była bardzo dobra, ale nie dostała nagrody)
  Silna kolokacja

  An honourable mention or better should be awarded to the top 67%.