ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"wartość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wartość" po polsku

wartość

Once your audience finds value
rzeczownik
 1. value ***** , val. (skrót) *
  • wartość [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Why is the dollar decreasing in value? (Dlaczego dolar traci na wartości?)
   What is the value of a gold medal? (Jaka jest wartość złotego medalu?)
   This is the best value that you can get on the market today. (To jest najlepsza wartość, jaką możesz dostać dzisiaj na rynku.)
   link synonim: worth
  • wartość (zmiennej w programie komputerowym) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Input these values into this unit. (Wprowadź te wartości do tej komórki.)
   What is the value of this variable? (Jaka jest wartość tej zmiennej?)
  • wartość (zrelatywizowana do kosztu) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The shares have lost more than 70 percent of their value. (Udziały straciły ponad 70 procent wartości.)
   The relative value is much lower than the predicted one. (Wartość względna jest dużo niższa niż ta przewidywana.)
  • wartość, znaczenie, waga [UNCOUNTABLE]
   This monument is of a great value for our nation. (Ten pomnik ma wielkie znaczenie dla naszego narodu.)
   Your gift will always have a very personal value for me. (Twój podarunek zawsze będzie miał dla mnie bardzo osobistą wartość.)
  • wartość (w matematyce) technical [COUNTABLE]
   What is the value of this function? (Jaka jest wartość tej funkcji?)
   This function has several values. (Ta funkcja ma kilka wartości.)
 2. worth **
  • wartość (moralna, praktyczna, finansowa) [UNCOUNTABLE]
   The coach doesn't appreciate his real worth. He's got a talent. (Trener nie docenia jego prawdziwej wartości. On ma talent.)
   "The Great Gatsby" has a literary worth. ("Wielki Gatsby" ma wartość literacką.)
   link synonim: value
 3. merit **
  • wartość, zaleta, zasługa, wyróżnienie [COUNTABLE]
   My husband was promoted because of merit, not because of friendship. (Mój mąż został awansowany z powodu zasługi, a nie przez przyjaźń.)
   I can't see any merit in his proposal. (Nie widzę żadnej zalety w jego ofercie.)
   przeciwieństwo: fault
 4. valuation
  • cena, wartość [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   How can you estimate the valuation of one's good deeds? (W jaki sposób można szacować wartość czyichś dobrych uczynków?)
 5. prix
 6. worthiness
 7. feck Scottish English  
przymiotnik
 1. worth of something **

Powiązane zwroty — "wartość"

rzeczownik
phrasal verb
wynosić coś (jakąś łączną wartość) = amount to something
zawyżyć (wartość czegoś, np. akcji firmy) = ramp up
czasownik
osiągać (jakąś wartość) = approach +1 znaczenie
wzmacniać (np. wartość waluty) = strengthen
umniejszać (wartość lub znaczenie czegoś) = denigrate
przekraczać (np. jakąś wartość) = pass
wartościować = appraise +1 znaczenie
określać (wartość czegoś) = denominate +1 znaczenie
podnosić (wartość) = uprate +1 znaczenie
przymiotnik
wartościowy = valuable +7 znaczeń
rzeczywisty (np. aspekt, uczucia, wartość) = intrinsic , także: intrinsical
inne
idiom

powered by  eTutor logo