"wartość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wartość" po polsku

wartość

Once your audience finds value
rzeczownik
 1. value ***** , val. (skrót) *
  • wartość [policzalny lub niepoliczalny]
   Why is the dollar decreasing in value? (Dlaczego dolar traci na wartości?)
   What is the value of a gold medal? (Jaka jest wartość złotego medalu?)
   This is the best value that you can get on the market today. (To jest najlepsza wartość, jaką możesz dostać dzisiaj na rynku.)
   link synonim: worth
  • wartość (zmiennej w programie komputerowym) [policzalny lub niepoliczalny]
   Input these values into this unit. (Wprowadź te wartości do tej komórki.)
   What is the value of this variable? (Jaka jest wartość tej zmiennej?)
  • wartość (zrelatywizowana do kosztu) [policzalny lub niepoliczalny]
   The shares have lost more than 70 percent of their value. (Udziały straciły ponad 70 procent wartości.)
   The relative value is much lower than the predicted one. (Wartość względna jest dużo niższa niż ta przewidywana.)
  • wartość, znaczenie, waga [niepoliczalny]
   This monument is of a great value for our nation. (Ten pomnik ma wielkie znaczenie dla naszego narodu.)
   Your gift will always have a very personal value for me. (Twój podarunek zawsze będzie miał dla mnie bardzo osobistą wartość.)
  • wartość (w matematyce) termin techniczny [policzalny]
   What is the value of this function? (Jaka jest wartość tej funkcji?)
   This function has several values. (Ta funkcja ma kilka wartości.)
 2. worth **
  • wartość (moralna, praktyczna, finansowa) [niepoliczalny]
   The coach doesn't appreciate his real worth. He's got a talent. (Trener nie docenia jego prawdziwej wartości. On ma talent.)
   "The Great Gatsby" has literary worth. ("Wielki Gatsby" ma wartość literacką.)
   He has proven his worth. (Dowiódł swojej wartości.)
   link synonim: value
 3. merit **
 4. valuation
 5. prix
 6. worthiness
 7. feck Scottish English  
 1. worth of something **

Powiązane zwroty — "wartość"

rzeczownik
phrasal verb
wynosić coś (jakąś łączną wartość) = amount to something
zawyżyć (wartość czegoś, np. akcji firmy) = ramp up
czasownik
osiągać (jakąś wartość) = approach +1 znaczenie
wzmacniać (np. wartość waluty) = strengthen
umniejszać (wartość lub znaczenie czegoś) = denigrate
przekraczać (np. jakąś wartość) = pass
wartościować = appraise +1 znaczenie
określać (wartość czegoś) = denominate +1 znaczenie
podnosić (wartość) = uprate +1 znaczenie
przymiotnik
wartościowy = valuable +6 znaczeń
rzeczywisty (np. aspekt, uczucia, wartość) = intrinsic , także: intrinsical
inne
idiom

powered by  eTutor logo