"be worth doing something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "be worth doing something" po angielsku

be worth something ***
be worth doing something

  1. być godzien czegoś, być wart czegoś
    He was always a scum, he's not worth crying. (On zawsze był łajdakiem, nie jest wart płaczu.)
    Don't cry, he's not worth it. (Nie płacz, on nie jest tego wart.)
  2. być wartym zrobienia czegoś
    It was worth going there. (Warto było tam jechać.)

powered by  eTutor logo