BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wynosić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wynosić coś" po polsku

czasownik
 1. total ****
  • wynosić (łącznie, ogółem), sięgać [przechodni]
   The number of people watching yesterday's programme totalled one million. (Liczba osób oglądających wczorajszy program sięgnęła jednego miliona.)
   The cost of the renovation will total 20 thousand pounds. (Koszt remontu sięgnie 20 tysięcy funtów.)
 2. extol oficjalnie
 3. bring *****
phrasal verb
 1. come to something *****

wynosić coś

phrasal verb
 1. amount to something *
  • wynosić coś (jakąś łączną wartość), równać się czemuś
   to be equal to
   Costs amount to $1.5 million. (Koszty wynoszą 1,5 miliona dolarów.)
   The example shows that yearly spendings amount to £2 million. (Przykład pokazuje, że roczne wydatki wynoszą 2 miliony funtów.)
 2. put something out , także: put out something **
phrasal verb
 1. move out *  
  I have to move out of this city. (Muszę wynieść się z tego miasta.)
  She told me to move out. (Ona kazała mi się wynieść.)
 2. clear off , clear out
phrasal verb
 1. shove off

Powiązane zwroty — "wynosić coś"

czasownik
nosić = carry +4 znaczenia
przenosić = move +2 znaczenia
podnosić = lift , lift up +10 znaczeń
przynosić = get +1 znaczenie
odnosić = derive +1 znaczenie
wznosić = raise +4 znaczenia
donosić = report +2 znaczenia
znosić = lift +8 znaczeń
ponosić = bear +1 znaczenie
phrasal verb
inne

powered by  eTutor logo